Bistandsprosjekt med Gyaw Gyaw - ekstremvarianten av tverrfaglig arbeid

08. Mars 2016
Hele organisasjonen hos Gyaw Gyaw. Foto: Line Ramstad

Hele organisasjonen hos Gyaw Gyaw. Foto: Line Ramstad

Gjennom samarbeid meg bistandsorganisasjonen Gyaw Gyaw får ansatte i Asplan Viak muligheten til å bidra med sin kompetanse i prosjekter hvor det er kort vei fra støtte til action.

Asplan Viak har i flere år hatt et strategisk partnerskap med den lille bistandsorganisasjonen Gyaw Gyaw, som jobber for bedre infrastruktur i karenske landsbyer - med økologisk, økonomisk og sosial bærekraft i sentrum. 

I februar 2015 deltok følgende ansatte fra Asplan Viak på prosjekt i landsbyen Noh Bo i Thailand; Hallvard Holtung,  (Tønsberg), Irene Haakanes (Sandvika), Ellen Leinonen (Trondheim), Marthe Fuglesang (Trondheim) og Sturle Stenerud (Sandvika).

Nyttig erfaring
Deltakerne hadde søkt om å få bli med på prosjektet til Gyaw Gyaw i landsbyer på grensen til Burma. Både Hallvard og Sturle peker på kulturell tverrfaglighet som den største verdien de tok med seg hjem fra oppholdet.
- I Noh Bo fikk vi testet en ekstremvariant av det å jobbe tverrfaglig. Denne kompetansen er helt klart nyttig i vårt daglige arbeid i Norge. 

Også leder for Miljø og samfunnsansvar i Asplan Viak, Bente Haukland Næss påpeker viktigheten av dette.
  - For Asplan Viak er god kompetanse på tverrfaglige samarbeid helt avgjørende for å lykkes i prosjekt. Deltakerne på prosjekt gjennom Gyaw Gyaw vil også ha et forsprang på å møte den stadig mer kulturelt mangfoldige arbeidshverdagen vi alle komme til å bli en del av. 
Under oppholdet gjorde språklige og kulturelle barrierer samarbeidet utfordrende. Nordmennene lærte mye om seg selv og om å jobbe godt i grupper på tvers av kulturer. Asplan Viak- gjengen bidro inn med praktisk bistand, spørsmål og betraktninger i tillegg til godt humør og nysgjerrighet. 

Bistandsorganisasjonen
Biolog Hallvard Holtung tror at Gyaw Gyaw er en organisasjon som nordmenn flest vil ha sansen for.
- Vi fikk oppleve at det er kort vei fra støtte til action. Organisasjonen drives billig, med minimalt byråkrati så man får mye for pengene. De bygger kun når det kommer lokale initiativer som de er trygge på at lokalbefolkningen kan drive og bemanne. De små summene går direkte og gir folk meningsfulle arbeidsoppgaver. Jeg er veldig stolt av at min arbeidsgiver støtter nettopp Gyaw Gyaw.  

Forbedring av livskvalitet
Gjennom prosjektene i Noh bo i Thailand har flere ansatte i Asplan Viak fått muligheten til å utføre selskapets misjon i praksis – å forme samfunnet og se mennesket. Oppdragene handler om konkret forbedring av infrastruktur og livskvalitet i en underkommunisert flyktningekrise. Flyktningene tilhører Karen-folket som sammen med flertallet av Burmas befolkning, har kjempet mot Burmas militære styresett siden 1948. Med en evig trussel om brente landsbyer, forfølgelse, drap, voldtekter, kidnappinger og utstrakt bruk av menneskelige minesveipere, er mange drevet på flukt og har tilslutt valgt å krysse grensa til Thailand. Selv etter flere generasjoner i landflyktighet har ikke karenerne gitt opp håpet om å få bo og leve i et fritt Burma.

Bli med på neste prosjekt
Neste mulighet til å reise ut på prosjekt er ikke datofastlagt, men at det kommer flere turer for Asplan Viak-ansatte er helt sikkert. På spørsmålet om Hallvard og Sturle vil anbefale kollegaer til å reise ut på prosjekt med Gyaw Gyaw er svaret enstemmig:
- Ja, absolutt! Å få lov til å være med på dette var rett og slett et eventyr. En ny og meningsfull opplevelse som har gitt oss innblikk og perspektiver. Vi er veldig glade for at vi dro og vi vil oppfordre våre kollegaer til å søke ved neste mulighet.

 

Foto: Asplan Viak