Skredeksperten

07. Mars 2016

Steinar Nes i aksjon i Hodlekveskogen i Sogn og Fjordane. Foto: Bård Basberg

Som geolog hos Asplan Viak bruker Steinar Nes dagene sine på å sikre mennesker og verdier mot naturkreftene. På fritiden derimot, utfordrer han dem. Som frikjører på ski, er det å kjøre mest– og tøffest mulig, det som gjelder.

Vårt langstrakte land er kjent for sin spektakulære natur. Høye fjell og dype fjorder, er vårt adelsmerke. Den ville geografien er vår velsignelse, men også vår forbannelse. Landets innbyggere har i alle år levd med trusselen om flom og skred hengende over oss. Riktignok er dette naturlige prosesser, men like fullt er det disse naturkreftene som gjør størst materiell skade, og tar flest menneskeliv i Norge.

Begrepet skred er en fellesbetegnelse på fenomener der gravitasjonen fører til at materialer som stein, jord og vegetasjon beveger seg hurtig nedover skråninger. Vår historie er full av beretninger om disse kreftene, og fremover vil det trolig bli flere. Klimaendringer med mer intens og lokal nedbør, vil trolig utløse skred hyppigere i tiden som kommer.

«Selvfølgelig tenker man ofte på konsekvensene av å gjøre feilvurderinger. Men i mitt yrke, nytter det ikke å hengi seg til slike filosofier. Vi gjør våre vurderinger, men naturen er naturen – lunefull. Det er likevel viktig at noen gjør disse vurderingene!»

Steinar Nes, geolog Asplan Viak

Steinar Nes, geolog, Samferdsel infrastruktur. Foto: Bård Basberg

Steinar Nes på veg ned Hurrungane. Foto: Bjørnar Bjørhusdal.

Kartlegging av fareområder er avgjørende for å trygge både verdier og menneskeliv. Og det er det han beskjeftiger seg med, geologen Steinar Nes.

- Som en del av skredgruppen til Asplan Viak, består jobben min i å utføre skredvurderinger for å sikre reguleringsplaner, ny bebyggelse eller annen infrastruktur i henhold til lovpålagte krav. Vi ser på alle typer skred. Det være seg steinsprang, jordskred, snøskred, flomskred, sørpeskred. Ut fra dette tegner vi opp faresoner, for å avgjøre hvor det er trygt å bygge – eller hvor vi mener det er trygt nok, forteller Nes. 

Kartlegging og kunnskap om fareområder, er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anser som det mest effektive virkemidlet for å forebygge skredulykker hvor menneskeliv går tapt. 


I balanse
I visse deler av landet er det knapphet på områder som ikke er utsatt for skred- eller flomfare. Steinar Nes kommer selv fra Sogndal, et av stedene i Norge med størst mangel på sikre områder. Oppveksten i Sogn- og Fjordane er trolig en stor årsak til at han i dag tilhører Skredgruppa vår. 

- Oppveksten har i alle fall skapt min store interesse for omgivelsene rundt meg og for naturfag. I geologien får du anledning til å lære mer om hvorfor ting er blitt som de er. Og jeg har alltid vært en utegutt -  mesteparten av barndommen ble nok tilbragt utendørs.

For geologen Nes er det av stor betydning at arbeidsdagen er variert og at han får tilbragt tid ute. 

- Arbeidet mitt er sesongbasert. Mye av feltarbeidet må gjøres når det ikke er snø på bakken. Da går mye av tiden med til befaringer, hvor vi vurderer forholdene i berggrunn, løsmasser, bratthet i terrenget, terrengformer, ser etter tegn på tidligere skred o.l. 
Deretter bearbeides observasjonene i GIS (Geografiske Informasjonssystemer) og kart, og det lages muligens modeller med snøskred, steinsprang eller lignende – basert på feltarbeidet vi har gjort.

Balansegangen mellom den teoretiske biten og det å få tilbringe tiden ute, er det Steinar Nes liker best med yrket sitt. Men feltarbeidet henger utvilsomt høyest hos «utegutten»; - Skulle du gjerne vært mer ute?

- Alltid! 

Powderhouse – Leikanger
Av kollegaer beskrives Nes som en rolig, men rastløs fyr. 

- Han har en tendens til å bli litt ilter om han ikke får luftet seg nok. Det resulterer gjerne i kappspringing i korridorene – og mens andre kontor har to-kaffe, har Steinar implementert to-planken for oss på Leikanger, forteller kollega Per Sigve Selseng.

Og han vet hva han snakker om, for han har kjent Nes hele livet. Selseng er VA-ingeniør, noe som tidvis innebærer tverrfaglig samarbeid mellom de to barndomsvennene.

- Steinar jobber med skred, og jeg med flom. Det er jo to områder som går hånd i hånd, sier Selseng. 

Av de ansatte er Leikangerkontoret omdøpt til Powderhouse – muligens oppkalt etter sin litt mer kjente storebror i Sandvika; Powerhouse. De lokker med fantastisk miljø, nyoppussede lokaler, og 3 måneder puddersnø-garanti i året. 

- Powderhouse er veldig bra! Vi er rundt 17 stykker som jobber her, og det at vi alle sammen får plass rundt lunsjbordet, skaper et godt sosialt miljø. Jeg har veldig gode kollegaer og det betyr enormt mye for arbeidshverdagen, sier Steinar Nes. 

Natur og konsekvenser 
Av CV-en til Nes går det frem at han er utdannet innen anvendt geologi, med petroleumsrelaterte fag. 

- I disse dager er jeg veldig glad for at jeg valgte en landbasert utdanning, fremfor offshore. Men det fantes i grunnen aldri noen tvil. Da Høgskulen i Sogn og Fjordane innførte en geofagutdanning som gikk mot skred, var jeg sikker. 

Steinar Nes sin CV avslører også at han bruker store deler av sin profesjonelle tid på fare; skredfarevurdering og faresonekartlegging utgjør mesteparten av dokumentet. Med andre ord vurderinger som kan få fatale konsekvenser for liv og verdier, ved feil avgjørelse.

- Selvfølgelig tenker man ofte på dette. Men dette er også grunnen til at vi jobber sammen i en gruppe. Ingenting er ene og alene basert på min vurdering - heldigvis, sier Nes. 
- I mitt yrke, nytter det ikke å hengi seg til slike filosofier. Vi gjør våre vurderinger, men naturen er naturen – lunefull. Det er likevel viktig at noen gjør disse vurderingene – hvis ikke jeg gjør det, så må noen andre – derfor gjør man det man er kvalifisert til, legger geologen til. 

«Avalanche – close call, safe exit»
Ski og skikjøring utgjør en svært viktig del av sogndølingens liv. Så mye at han de senere årene, har jobbet redusert i vinterhalvåret. Delvis fordi han som deleier i eget ski-firma, SGNskis, må utføre testkjøring av egenproduserte ski, og delvis fordi han bare må ut i lyset. 

- Jeg bare må ut, få dagslys og få aktivisert meg selv. Dette er svært viktig for at jeg skal fungere. Heldigvis lar det seg gjøre, da yrket mitt er ganske sesongbasert. 

Nes hevder hardnakket at han som frikjører ikke er risikosøkende eller tar sjanser. Men på spørsmål om hva som er målet for vintersesongen, kommer svaret kontant; 

- Kjøre mest mulig og tøffest mulig på ski!

Søker man «Steinar Nes» på Youtube, kan man se Asplan Viaks eminente skredeksperts møte med det hans yrkesgruppe karakteriserer som et ustabilt fjellparti. For om lag 7 år siden presterte Nes å egenhendig utløse et stort snøskred under frikjøring i Sogndalsdalen. Til alt overmål ble han filmet av NRK i forbindelse med Fjellsportfestivalen, mens han kjørte fra skredet. 

- Jeg kommer visst aldri til å slippe unna dette opptaket. Men det var trolig siste gang jeg stolte på andres risikovurderinger, sukker Nes, som kom helskinnet fra snøen.   

For tiden er Steinar Nes hjemme i pappapermisjon med sønnen Sjur. En beskjeftigelse som aktiviserer vår rastløse geolog.

- I denne farspermisjonen går ting jammen i ett. Alle mødre ler når jeg sier dette – men jeg hadde ikke trodd det skulle være så travelt.