Antikorrupsjon Afghanistan

07. Mars 2016

Vann må være tilgjengelig og trygt å drikke. Blant de 29 millionene Afghanere som bor i distriktene, er det kun 40 % som har tilgang til trygt drikkevann. Foto: Asplan Viak

Da Asplan Viak fikk oppdraget med å kartlegge grunnvannsforekomster i Afghanistan, ble landets høye korrupsjonsnivå prosjektets største utfordring. Ny og annerledes bruk av enkle IT-løsninger, ble en viktig suksessfaktor.

I regi av NORAD, innledet Asplan Viak for om lag fire år siden et oppdrag i provinsen Faryab i Afghanistan. Formålet med prosjektet var kartlegging av landets grunnvannsforekomster. En ekstremt betydningsfull ressurs i et land hvor vann er mangelvare både for drikke og matproduksjon. Kartleggingen av grunnvannsforekomstene er nødvendig for å kunne prioritere fordeling av vannressursene, eller beskytte disse mot forurensing. «Transparency International» rangerer Afghanistan som et av verdens mest korrupte land. Dette har gjort prosjektet til et av Asplan Viaks mest utfordrende oppdrag. 

«Vi fulgte i prinsippet samme råd som Bono i U2 har ropt ut: -Transparency is the key to fight corruption»

Svein Stoveland, Sivilingeniør, dr. ing, Asplan Viak

Kurs i undersøkelser av grunnvann. Foto: Asplan Viak

Geofysiske undersøkelser i Faryab. Foto: Asplan Viak

Trygghet gjennom publisering

Virksomheten i Asplan Viak skal baseres på absolutt nulltoleranse for korrupsjon eller korrupsjonslignende handlinger, heter det i vår antikorrupsjonshåndbok. Retningslinjer som til tider utfordres på hjemmebane, og som utvilsomt byr på problemer i ett av verdens mest korrupte regimer.

I Asplan Viak gjorde vi en egen risikoanalyse, spesielt med hensyn til antikorrupsjon. Tiltak ble bestemt for å håndtere risikoen. Under prosjektet ble det holdt intern opplæring og bevisstgjøring om hva korrupsjon er og hva ”transparency” betyr, sier prosjektleder Svein Stoveland. 

Han forteller at løsningen ble å gjøre noe som få har gjort tidligere. 

Vi laget en webside for prosjektet. På denne siden publiserte vi rett og slett alt prosjektrelatert. Dermed sikret vi at alt vi gjorde, var tilgjengelig for alle som var interessert.
Her ble oppdragsbeskrivelser, arbeidsplaner, fremdriftsrapporter, kursplaner, undervisningsmateriell, innkjøpt utstyr og programmer, biler – alt, publisert på websiden. I tillegg ble det opprettet en nyhetsside hvor alle viktige hendelser ble rapportert.
Her la vi kontinuerlig ut rapporter om bruken av bistandspenger. Dette ga giverne trygghet for at pengene ble brukt i henhold til prosjektets intensjon, understreker Stoveland. 


Tilgjengelig for alle

Hjemmesiden til prosjektet har hatt om lag 85 besøkende daglig. Alt materiale er tilgjengelig for oppdragsgiver, andre organisasjoner samt forelesere ved universiteter som allerede har tatt i bruk undervisningsmaterialet som ble laget.
Men kanskje det aller viktigste av alt som ble testet og tatt i bruk for første gang i Afghanistan, er online-kart hvor all informasjon er gjort tilgjengelig på nettet. Programvaren er gratis så lenge man ikke bruker denne for å tjene penger. Dermed kan mange í Afghanistan med begrensede ressurser bruke dette verktøyet, sier Stoveland.
Asplan Viak har utarbeidet metoder for hvordan grunnvannsressursene kartlegges, data innsamles, kvalitetssikres og analyseres for å lage rapporter og hydrogeologiske kart.


Videreføring av vårt arbeid

Erfaringsdeling er nøkkelen til at vårt arbeid i Afghanistan skal kunne fortsette. Derfor er det avholdt omlag 50 kurs innen hydrogeologi, GIS og data management, brønndesign med mer. Mer enn 850 personer har deltatt i opplæringen vår, gjennom korte og praktiske kurs. Mot slutten av prosjektet ble også flere nasjonale konferanser holdt. En grunnvannskonferanse, en nasjonal GIS-konferanse og et nasjonalt seminar for strategisk planlegging av vannforsyning.
Prosjektet har vist hvordan grunnvannskartlegging kan gjøres for å sikre drikkevannsforsyning på landsbygda. En særdeles viktig kompetanse i et land hvor vann er en mangelvare både for drikke og matproduksjon.