Jobb og fritid er avgjørende i valg av arbeidssted

04. Mars 2016
Allan Hjorth Jørgensen, Kontorleder, Plan og urbanisme Ål-kontoret / Foto: Asplan Viak

Allan Hjorth Jørgensen, Kontorleder, Plan og urbanisme Ål-kontoret / Foto: Asplan Viak

Ifølge avisen Hallingdølen er Asplan Viaks teknologi, fagmiljø og organisering en del av mot-trenden til sentralisert spisskompetanse. Dagens teknologi gjør det fullt mulig å være en del av et stort, innovativt fagmiljø, samtidig som man lever ut drømmen om livet på landet.

Da Asplan Viak skulle ansette arealplanlegger til kontoret vårt i Ål, konkurrerte rundt 40 søkere som om stillingen. Kontoret på Ål, med sine 7 ansatte, var med andre ord et svært attraktivt arbeidssted. 

Vår kontorleder Allan Hjorth Jørgensen mener dette skyldes at stadig flere arbeidstakere tenker både på jobb og fritid når de velger arbeidssted.

- Kontoret på Ål er et av om lag 32 kontorer, som er en del av et landsomfattende nettverk med til sammen 900 spesialister på alle områder som omfatter planlegging og ingeniørfag, sier kontorlederen til Hallingdølen.

Teknologi og gode dataverktøy er en viktig del av løsningen. Den kompetansen som ikke finnes på kontoret, er bare en videosamtale unna. Skjermdeling «tryller bort» geografiske grenser, og gjør det mulig å samarbeide på tvers av fag og kontorer.

Asplan Viak i særstilling
Mens trenden ellers er at det blir færre, større og sentraliserte firmaer, mener Jørgensen at Asplan Viak har en særstilling i forhold til andre, tradisjonelle selskaper.

- Vår ledelse har valgt en desentralisert modell. Vi er eid av en stiftelse som har klare samfunnsnyttige formål.  Våre ansatte er, uavhengig av kontor, en del av lokalmiljøene, samtidig som vi deler vår fagkompetanse i en felles «pool», sier Allan Hjorth Jørgensen til Hallingdølen.

Hele artikkelen, med intervju av flere av våre ansatte på Ål-kontoret, kan du lese her.