Asplan Viak er årets Bærumsbedrift

04. Mars 2016
Stolt ledelse: Pål Føyn Jespersen, leder for strategi og virksomhetsutvikling, Aasne Haug, kontorleder og Øyvind Mork, administrerede direktør. Foto: Asplan Viak

Stolt ledelse: Pål Føyn Jespersen, leder for strategi og virksomhetsutvikling, Aasne Haug, kontorleder og Øyvind Mork, administrerede direktør. Foto: Asplan Viak

Vårt samfunnsansvar, verdigrunnlag og særpreg trekkes frem i begrunnelsen for hvorfor prisen «Årets Bedrift» i år går til Asplan Viak.

Torsdag kveld kunne en stolt administrerende direktør, Øyvind Mork, motta prisen for «Årets Bedrift». Den tradisjonelle utmerkelsen går til bedrifter som gjennom nytenking har bedret forholdet for næringslivet i Bærum.   

Samfunnsutvikler
For 34. året på rad delte Nordea ut den prestisjefulle prisen til bedrifter i Bærum. En jury bestående av representanter fra Bærum Næringsråd, Bærum kommune, Budstikka og Nordea, har i sin utvelgelse lagt stor vekt på at Asplan Viaks sterke verdigrunnlag og særpreg bidrar til en positiv samfunnsutvikling. 
- Eierformen som stiftelse sikrer at ingen særinteresser kommer i veien for samfunnsutviklingen. Den bygger på en sterk tradisjon som, i tråd med gründernes intensjoner, skaper samfunnsengasjerte og kompetente medarbeidere. Selskapet forvalter store verdier på en måte som sikrer arbeidsplasser og utvikler samfunnet, heter det i juryens begrunnelse. 

-Verdensnyheten på Kjørbo
Asplan Viaks sterke profilering i lokalmiljøet, blant annet som medlem av Bærum Næringsråd, Smart City og FutureBuilt – prosjektet, trekkes frem av juryen. 
 – Prisvinneren har bidratt til god markeds- og kundekommunikasjon, også gjennom media, som kan tjene som forbilde for næringslivet. Fra sitt hovedkontor i Sandvika er Asplan Viak en aktiv medspiller med kommunen.  
At Asplan Viak gjennom Powerhouse-prosjektet, har bidratt til at verdens første rehabiliterte plusshus ble en realitet i Bærum, trekkes også frem. 
- Powerhouse er et suksessprosjekt. «Alle» vil se verdensnyheten på Kjørbo. 
Siden innflytting i 2014, har Asplan Viak mottatt mer enn 2.500 mennesker fra inn- og utland, i vårt Powerhouse på Kjørbo i Bærum. 
 

Les mer i Budstikka