Stor interesse for kurs om lavteknologiske løsninger for ventilasjon

18. Februar 2016
 Tidlig skisse av ventilasjonsprinsipp for Campus Evenstad. Arkitekt; Ola Roald

Tidlig skisse av ventilasjonsprinsipp for Campus Evenstad. Arkitekt; Ola Roald

Asplan Viak har i samarbeid med Gaia Lista arkitekter, Ola Roald arkitektur og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) utarbeidet kurset Prosjektering med low-tech ventilasjon. Kurset ble organisert av NAL og hadde 60 deltakere, i tillegg til 60 deltakere over live strømming.

Tekniske løsninger for ventilasjon blir mer og mer komplekse, og med økt kompleksitet følger økt risiko for feil bruk og økte driftskostnader. Den siste teoretiske energibesparelsen kan vise seg å være svært kostnadskrevende å hente ut, se figur nedenfor. Enklere, bygningsintegrerte løsninger kan ofte tilby god funksjon, og med robuste systemer som i mindre grad er avhengige av avansert styring og energitilførsel for drifting av vifter og pumper.

Anne Sigrid Nordby, som er initiativtager til kurset, forteller i denne saken hvordan man kan lykkes med å etablere gode løsninger for ventilasjon. Kjernen i metodikken er å først søke å redusere energi og ventilasjonsbehov gjennom passiv klimatisering, dvs. formgiving av rom/ bygningskropp, disponering av funksjoner i bygget samt bevisst materialvalg - før man til slutt velger tekniske løsninger. I mange tilfeller vil det være mulig å oppnå ønsket funksjonsnivå uten balansert ventilasjon.

Arne Førland-Larsen har tidligere skrevet om dette temaet på sin blogg-side på Futurebuilt sine websider.

Fra Asplan Viak bidro Anne Sigrid Nordby og Arne Førland-Larsen med innlegg på kurset. Videre bidro Geir Tore Møgedal og Ole Harald Neergård som VVS-veiledere på verksted-delen, der deltagerne fikk hjelp til å løse problemstillinger i egne byggeprosjekter. Innleggene og opptak av foredragene er tilgjengelig for kursdeltakerne via nettsidene til NAL. 
 
Kurset er et resultat av to FoU-prosjekter om passiv klimatisering, der Asplan Viak har samarbeidet med andre sentrale aktører på feltet. Det første (Passiv klimatisering/ Tek 2015) ble støttet av Husbanken og Dibk (les rapport her), og det andre (helTREnkelt) er støttet av Innovasjon Norge (les del-rapport her). Kurset fikk støtte fra Husbanken for formidling av temaet.

Figur: Forholdet mellom livsløpskostnader og kompleksitet (Asplan Viak)