Asplan Viak med nytt mulighetsstudie for Bergensregionen: - Jeg har aldri sett for meg noe slikt!

16. Februar 2016
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Slik beskriver ordføreren i Vaksdal mulighetsstudiet som Asplan Viak har laget for Hordalandskommunene Voss og Vaksdal. Nye samferdselsplaner for veg og bane, muliggjør formidable endringer i regionen. Denne uken presenteres mulighetene for kommunenes innbyggere.

Utbygging av E16 og Bergensbanen mellom Voss og Arna, tilsier at kommunene og de nye stasjonsbyene, må være forberedt på en relativt stor vekst i årene som komme.


Denne uken holder vi folkemøter i henholdsvis Voss og Vaksdal, hvor respektive innbyggerne får presentert det vi i Asplan Viak ser for oss som ett av fremtids-scenarioene for Bergensregionen.


- Mulighetsstudiet peker på spenstige løsninger. Jeg har aldri sett for meg noe slikt. De valgene vi gjør i år vil ha konsekvenser for hvilken vekst vi kan få fram mot 2040, sier Vaksdals ordfører, Eirik Haga.

 

Avgjørende at lokalsamfunnet engasjerer seg
Både vår byplanlegger og ordførerne understreker betydningen av at lokalsamfunnene engasjerer seg.

 

- Infrastrukturtiltak av denne størrelsen har potensial til å forandre våre omgivelser.

 

Jernbane er en av de største og viktigste driverne for bærekraftig, byrettet transformasjon. Det er av avgjørende viktighet at lokalsamfunnene diskuterer den kommende investeringen, og forbereder seg på hva som muligens kan skje, sier fagansvarlig for by- og stedsutvikling hos Asplan Viak, Fredrik Barth.
Ifølge Barth skisserer Asplan Viaks innspill bare ett av mange mulige fremtidsbilder for Voss og Vaksdal.


- Spørsmålet er hvordan du som innbygger ser for deg at regionen skal være om 30 år, mener byplanleggeren. Voss-ordføreren, Hans Erik Ringkjøb, er enig.


- Vi står på terskelen til noe helt nytt. Det er nå vi må gripe sjansen til å forme en positiv fremtid for vårt område. Det er nå vi avgjør hva vi vil med kommunen vår de neste 50 årene, mener han.

 

Formidabel folketallsvekst
Asplan Viaks løsningsforslag gir rom for en formidabel befolkningsvekst. Hvordan denne er tenkt løst, og hvilke ringvirkninger det vil skape, vil belyses på folkemøtene.


- Folketallsvekst er det som skal til for å videreutvikle privat og offentlig service. Ny Vossabane fører oss nærmere Bergen. Vi er vant til å ha et lite folketall, og vi er vant til å måtte slåss for å opprettholde folketallet – og så skal vi se for oss en dobling av folketallet. Dette blir utfordrende, mener Eirik Haga.

Ordfører i Voss, Hans Erik Ringkjøb, ordfører i Vaksdal Eirik Haga og Asplan Viaks byplanlegger, Fredrik Barth, ønsker velkommen til folkemøter:

Vaksdal: Folkemøte Samfunnsalen på Stanghelle – tirsdag 16. februar 18.30
Voss: Folkemøte Voss Kulturhus -  onsdag 17. februar kl. 18.30