- 30.000 nye innbyggere i Bergensbaneregionen Vaksdal og Voss

16. Februar 2016
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak.

Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak.

15. 000 boliger og 7. 500 nye arbeidsplasser i årene som kommer – en reell mulighet, mener Asplan Viak og ordførerne i Voss og Vaksdal. Asplan Viak har utformet en mulighetsstudie, som viser hvilke alternativer som åpner seg i kjølvannet av en ny jernbane, med nye stoppesteder.

I desember 2015 ble det klart at regjeringen går inn for Jernbaneverket, Statens Vegvesen og kommunenes ønskede alternativ for ny jernbane og veg mellom Bergen og Voss, alternativ K5. Samtidig ble det klart at Bergensregionen må tenkes på nytt. På bestilling av fylkesmann Lars Sponheim, har Voss- og Vaksdal kommune bedt Asplan Viak analysere hvordan de nye stoppene på Bergensbanen vil kunne utvikle seg som naturlige bydelssentre rundt storbyen Bergen.

Knytter sammen Hordaland
I fremtiden vil det bare være 20 minutter mellom Bergen sentrum og Stanghelle. Dette tilsvarer avstanden mellom sentrum og Paradis stasjon på Bybanen. Vaksdal vil bare ligge 15 minutter unna, mens Voss vil ligge 37 minutter unna, like langt som Bergen lufthavn Flesland. Kvalitetene i «region øst» er formidable, nærheten toget skaper fra de ulike stasjonene til Bergen og til Voss knytter de indre delene av Hordaland sammen på nytt, og vi vet at dette er attraktive muligheter for utviklere og boligkjøpere. For ikke å glemme hvilke muligheter overkommelig arbeidspendling vil innebære.
-Folketallsvekst er det som skal til for å videreutvikle privat og offentlig service. Ny Vossabane fører oss nærmere Bergen. Mulighetsstudiet peker på spenstige løsninger. Jeg har aldri sett for meg noe slikt. De valgene vi gjør i år, vil ha konsekvenser for hvilken vekst vi kan få fram mot 2040, sier ordføreren i Vaksdal, Eirik Haga.

Bærekraft i alle ledd
Dette er en utvikling vi trenger i vår region. Med prosjektet håper alle involverte aktører å sette et positivt fokus på regionens mest bærekraftige byutviklingsarealer.
- Man kan ikke bygge miljøvennlige boliger i et bilbasert område. Bærekraftig byutvikling handler om bærekraft i alle ledd. Vaksdal og Voss er selve nøkkelen for bærekraftig vekst i vår region. Regjeringens satsing på jernbanen gjør det hele mulig!», sier Fredrik Barth, fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak.
Voss vil kunne utvikles til en stor og levende bygdeby i øst, med et innbyggertall som vil kunne være større enn hele Molde kommune.
- Vi står på terskelen til noe helt nytt. Det er nå vi må gripe sjansen, det er nå vi kan forme fremtiden. Det er nå vi avgjør hva vi vil med kommunen vår de neste 50 årene, sier Hans Erik Ringkjøb, ordfører i Voss.

Mulighetsstudiet bygger på følgende fire forutsetninger:

  1. Alle menneskene i Bergensregionen som ikke kan bosettes i bærekraftige områder, bør bosettes langs de nye stasjonsbyene. Dette utgjør over 30.000 mennesker.
  2. All tunnelmasse som drives ut av de nye tunnelene på Bergensbanen skal brukes lokalt. Dette sikrer økonomisk gjennomførbarhet, og hindrer store transportutslipp.
  3. Alle bygg og boliger skal utvikles som «herlighetsboliger», det betyr at de skal kunne bygges og kjøpes billigere, og ha mer kvalitet enn boliger ellers i regionen.
  4. Alle nye bygg skal plasseres innenfor områder der jernbanen beviselig har et konkurransefortrinn som transportmiddel.

Disse fire forutsetningene sikrer at Bergensregionen utvikler seg i en bærekraftig retning.