Asplan Viak har levert løsningsforslag til en ny bydel i Tromsø

12. Februar 2016
Gode naboskapsrom og naturlige møteplasser er viktig grunnlag for å skape et godt bomiljø. Illustrasjon: Asplan Viak.

Gode naboskapsrom og naturlige møteplasser er viktig grunnlag for å skape et godt bomiljø. Illustrasjon: Asplan Viak.

Når det skal planlegges en ny bydel i Nord-Norges største by, er Asplan Viaks føringer: Grønt, tett og sosialt. Et nytt mulighetsstudie viser planene for et potensielt enormt, nytt byområde i Tromsø.

Mellom 1 000 og 1 500 nye boliger, ser Asplan Viak for seg at det er plass til i den nye bydelen. Mulighetsstudiet er utviklet på oppdrag av Kvaløysletta Eiendom. Som et av tre konkurrerende arkitektkontor, har Asplan Viak levert inn løsningsforslag til hvordan den nye bydelen kan utformes.

- Det er tenkt en relativt tett bebyggelse. Området skal ikke ha en urban karakter. Vi er bevisst på at dette ikke ligger midt i byen, men at det grenser til et område med eneboliger og rekkehus. Vi ser for oss rekkehus og kjedehus, samt noe lavblokk/terrassehus i randsonen mot marka, forteller vår arealplanlegger Sigrid Rasmussen.

Grønt, tett og sosialt
Det nye byområdet, Slettaelva Nord, ligger på Kvaløya, rett utenfor Tromsø. I Asplan Viaks løsningsforslag er det det den nye bebyggelsen som omkranser uterommene, ikke omvendt.

-  Vi har lagt stor vekt på å skape samlende, sosiale og grønne uterom. Slettaelva ligger litt utenfor bysentrum, og vil være et attraktivt sted å bo for familier. Gode naboskapsrom og naturlige møteplasser er viktig grunnlag for å skape et godt bomiljø, sier Rasmussen.

Store lekeområder
For våre arkitekter og arealplanleggere, har det vært essensielt å ivareta forbindelsen til fjellet og marka. En offentlig tursti går gjennom hele området, fra gravlunden nedenfor og opp til marka/fjellet og lysløypa.

-Stien går gjennom et stort, sentralt lekefelt midt i området. Dette området skal kunne brukes av alle. Det skal legges til rette for aktiviteter og møteplasser for store barn, 5-13 år, og voksne for hele bydelen, opplyser Rasmussen.

Nærlekeplasser, for de aller minste barna, vil etableres tett inntil boligene.

Forbindelse til byen
Dagens bro fra Tromsøya til Kvaløya er i dag overbelastet, og det planlegges en ny forbindelse for å øke kapasiteten.

-Slettaelva kan ikke bygges ut før ny forbindelse er på plass. Men man kan starte planleggingen av området parallelt med avklaring av ny forbindelse til Kvaløya, mener arealplanlegger Sigrid Rasmussen.

Hvilket løsningsforslag som blir valgt, avgjøres nå av oppdragsgiver, Kvaløysletta Eiendom.