Bilfritt sentrum krever flere boliger

11. Februar 2016
Byen som et eget økosystem i år 2025. Illustrasjon:  Asplan Viak

Byen som et eget økosystem i år 2025. Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viaks initiativ til belysning av fremtidens Oslo sentrum – uten privatbilismen, har vekket stor interesse. Våre byplanleggere peker på utfordringer og store muligheter knyttet til et bilfritt bysentrum.

Når bilene forsvinne fra Oslo sentrum, vil en av utfordringene være å skape liv i et område hvor det per i dag er bosatt få mennesker.

- Bilfrie gater kan skape et tomrom. Og de fylles ikke automatisk med annet liv. Derfor er det viktig med flere tiltak utover det å fjerne privatbilen, sier Asplan Viaks samfunnsgeograf, Gunnar Berglund til Aftenposten.

Han mener at et av de viktigste tiltakene er å stimulere til økt boligbygging i Kvadraturen. Et forslag byutviklingsbyråd Hanna Elise Marcussen er uforbeholdent positiv til.

- Med flere boliger i Kvadraturen vil det bli liv der hele døgnet. Hvis barnefamilier skal bosette seg der må det være gode lekeområder for barna. Tanken er at man skal frigjøre areal som bilene bruker til eksempelvis lekeområder og uteserveringer, sier Marcussen, fra Miljøpartiet De Grønne til Aftenposten.

-Må begynne i morgen
Asplan Viak arrangerte nylig seminaret; «Bilfritt sentrum – fra valgflesk til virkelighet». Byplanleggere, politikere, Oslo kommune og handelsstanden deltok, da våre byplanleggere skisserte opp et reelt bilde av hvordan fremtidens Oslo kan se ut post privatbilismen. 

-Realiteten er at Oslo som bilfritt sentrum vil komme til å bli unikt i europeisk sammenheng. Et bilfritt sentrum i Oslo har et enormt potensial for nye løsninger, og om vi planlegger og gjennomfører riktig kan Oslo ende opp med å vise veien mot en bærekraftig fremtid, mener vår landskapsarkitekt Helle Lind Storvik. 

Hun fremhever samtidig betydningen av riktig planlegging. Blant annet kan frodige gater med flere trær, bidra til en naturlig overvannshåndtering ved store regnskyll.

- Hvis vi starter nå kan vi få gjort en god del innen 2019, men da må vi begynne i morgen, sier Storvik til Aftenposten.

Her kan du lese Aftenpostens intervju med våre byplanleggere >>