Kronikk i Adressa – «Byen kveles av sektorkrav»

10. Februar 2016
Grunnareal pr. innbygger. Illustrasjon: Asplan Viak

Grunnareal pr. innbygger. Illustrasjon: Asplan Viak

Byplanlegger Diana van der Meer i Asplan Viak treffer spikeren på hodet i sin kronikk, der det tas til orde for en ny planleggingsvirkelighet der den samlede måloppnåelsen står i fokus fremfor de enkelte sektorinteressene.

Les kronikken i Adressa.no >>