Asplan Viak på Byggavfallskonferansen

09. Februar 2016
Byggeblokker i returtre produsert i prosjektet Nordic Built Component Reuse

Byggeblokker i returtre produsert i prosjektet Nordic Built Component Reuse

Byggavfallskonferansen 2016 ble avholdt i Oslo 27. - 28. januar, og ca 250 deltagere fra bransjen deltok. Asplan Viak bidro med innlegg om livsløpsanalyser og om fremtidsløsninger for ombruk av byggematerialer.

Byggavfallskonferansen er den viktigste møteplassen for faglig oppdatering og erfaringsutveksling for ansatte i privat og offentlig sektor som jobber med byggavfall. Byggavfallskonferansen 2016 var den åttende i rekken, og undertittelen på konferansen var Sirkulær økonomi. Hvordan kan og bør avfalls- og byggebransjen bidra til den sirkulære økonomien? Hvordan skal vi håndtere de «nye» miljøgiftene i byggavfallet? Og hvilke rammebetingelser og nedstrømsløsninger får vi i fremtiden?

Oddbjørn Dahlstrøm, energi- og miljørådgiver i Asplan Viak, snakket om livsløpsanalyser (LCA) og prinsippene for dette på dag 1. Generelt kan LCA brukes til å analysere hvilke prosesser/aktiviteter i verdikjeden som forårsaker hvilke utslipp? Resultater fra en LCA analyse kan vise hvor det er mest effektivt å redusere totale miljøpåvirkninger. For byggavfallsbransjen er LCA et nyttig verktøy for å beregne totale klimagassutslipp fra avhendingsfasen, transport, sortering, energigjenvinning, materialgjenvinning og gjenbruk, samt å beregne effekt (gevinst) ved å gjenbruke og resirkulere bygningsmaterialer i fremtidens bygg. Asplan Viak har solid kompetanse på å utføre LCA analyser og klimagassberegninger for bygg- og avfallsbransjen. 

I avslutningsforedraget presenterte Anne Sigrid Nordby pilotprosjekter for ombruk av bygningsdeler i tre, stål, glass, vinyl og betong. Eksemplene var hovedsakelig hentet fra prosjektet Nordic Built Component Reuse «Prototyping trash to value», der Asplan Viak er norsk partner.

Ombruk kan redusere energibruk og klimagassutslipp for byggematerialer radikalt. Ved ombruk unngår man å bruke naturressurser på å produsere nye materialer og sparer samtidig miljøbelastninger knyttet til avfallsbehandling. Dette er påvist bl.a. i energi/ klimagass-beregninger for Powerhouse Kjørbo, der både betongkonstruksjoner og glass er ombrukt. I forhold til gjenvinning/knusing/omsmelting av avfall, bevares energiinnholdet i komponentene samtidig som også den evt. kulturelle verdien i gamle bygningsdeler videreføres. Ombruk av byggavfall er et konkret svar på hvordan avfalls- og byggebransjen kan bidra til den sirkulære økonomien.

Programmet og alle presentasjonene fra konferansen ligger til nedlasting her »


Oddbjørn Dahlstrøm med foredrag om livsløpsanalyser. Foto: Asplan Viak