Asplan Viak leder pilotprosjekt i overvannshåndtering

05. Februar 2016
Foto: Erik Burås, Studio B13 AS

Foto: Erik Burås, Studio B13 AS

Det som startet som et vanlig opprustningsprosjekt for to bygater, utviklet seg til å bli et omfattende pilotprosjekt for alternativ overvannshåndtering. Et tverrfaglig Asplan Viak-team, med oppdragsleder Vibeche Håheim Kind i spissen, tester ut ulike metoder for hvordan overvannet kan brukes som en ressurs i bylandskapet.


Vår oppdragsgiver, Bymiljøetaten i Oslo, har gjort Deichmanns gate og øvre del av Wilses gate til testgater. De skal utformes som grønne gater, hvor overvann fra tak og gate skal håndteres lokalt og utnyttes som et positivt landskapselement.

- Avløpsnettet i Oslo sentrum er overbelastet. Derfor er det viktig å finne gode løsninger for åpen overvannshåndtering, sier vår oppdragsleder Vibeche Håheim Kind, som er gruppeleder for Samferdsel infrastruktur. 

Hun mener Deichmannsgate var et naturlig valg som testgate.

- Denne gaten er et gatetun, og dermed er det færre krav til funksjoner enn i andre bygater. Dermed åpnes det for større muligheter til å teste ut alternative materialer. Blant annet skal det benyttes ulike typer av regnbed i overvannshåndteringen. Disse bidrar til fordrøyning og reduksjon av avrenningen, noe som hindrer skadelig oversvømmelse, sier Kind.

Fagmagasinet Samferdsel & Infrastruktur har intervjuet Vibeche Håheim Kind. Du kan lese hele intervjuet her>>