Velkommen til seminar om strategiske analyser i planlegging

25. Januar 2016
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Vår erfaring er at det ikke er mangel på informasjon som er problemet i vanskelige beslutningsprosesser – det er snarere motsatt, at informasjonsmengden er for stor.

Vi i Asplan Viak i inviterer deg til et halvdagsseminar i våre lokaler i Bergen den 2. februar kl 12.00-15.30 for inspirasjon og erfaringsutveksling. På seminaret presenterer vi noen eksempler på analysemetodikk innen geografiske analyser som er nyttige på ulike plannivå (regionalplan, kommuneplan, områdeplan).

Program

12.00 Lunsj

12.15 Innledning mens vi spiser (v/ Øyvind Sundfjord og May Britt Hernes)

12.30 Trender i utbyggingsmønsteret - Næringsareal, boliger, handel og arbeidsreiser. Eksempler fra ulike regionale og lokale analyser (v/ Geograf Steinar Onarheim)

12.55 Bruk av “Kommune-diagnoser” til scenariobygging i kommuneplanlegging (v/ Samfunnsøkonom Ph.d. Ingvild Nordtveit)

13.20 Pause og utstillingsvandring

13.40 Fortettingspotensial - GIS-analyse basert på standardiserte målinger av tetthet (tetthetskatalog). Både for by og omland (v/ by- og regionplanlegger Marianne Lindau)

14.05 Indikatorer for områdekvalitet - Tilgjengelighetsanalyser på en ny måte (v/ geograf Fredrik Boge)

14.25 Pause

14.40 Lokaliseringsstudier - Eksempler fra ulike oppdrag: massedisponering i Bergen, ungdomsskole i Arna, etc. (v/ by- og regionplanlegger Trygve Andresen)

15.05 Hvordan ta hensyn til mange variabler i en kompleks analyse? Eksempler fra prosjektet “Lokalisering av logistikknutepunkt i Bergensregionen” (v/ siv.ing Øyvind Sundfjord)

15.30 Slutt på foredrag, mulighet for videre diskusjoner.

Invitasjon og påmelding

Se fullstendig invitasjon/program

Meld deg på