Fullt hus på frokostseminar om bilfritt sentrum

22. Januar 2016
Foto: Svein Ole Storøy, Asplan Viak

Foto: Svein Ole Storøy, Asplan Viak

Seminaret ble arrangert hos Asplan Viak i Oslo og temaet var "Bilfritt sentrum - fra valgflesk til virkelighet"

Garasjen i Kongens Gate 1 var fylt til randen, godt over hundre personer deltok på møtet.
Se program.

Vår motivisjon for å arrangere dette frokostseminaret var å belyse hvordan fremtidens Oslo faktisk kan komme til å se ut. Det at Oslo sentrum skal bli bilfritt er allerede avgjort, nå er det på tide å se på de reelle konsekvensene og mulighetene dette gir. Debatten så langt ha vært preget av mye synsing og referanser til pittoreske byer i sør-Europa. Realiteten er at Oslo som bilfritt sentrum vil komme til å bli unikt i Europeisk sammenheng. Et bilfritt sentrum i Oslo har et enormt potensial for nye løsninger, og om vi planlegger og gjennomfører riktig kan Oslo ende opp med å vise veien mot en bærekraftig fremtid.

Seminaret fokuserte på byutviklingssiden av temaet bilfritt sentrum. Når privatbilen stenges ute eller gis mindre plass i sentrum, gir dette mange spennende muligheter og rom for nye aktiviteter. Men det kan også gi noen utfordringer som må håndteres. Området som foreslås bilfritt er stort i areal, og reelt sett er det få byer som har gjennomført noe tilsvarende. Men dersom vi i stedet ser på byer som er i en liknende prosess med begrensing av privatbilismen i sentrum, har vi et større sammenlikningsgrunnlag. Også i Oslo kan det være en god ide å se på en utvikling med begrensing av bilbruk i sentrum som en langsiktig, trinnvis prosess. En viktig utfordring for Oslo sentrum er at området har svært få boliger. Et område som relativt sett har både få boliger og lite handels- og servicetilbud er Kvadraturen. Dette er også et område hvor bilfrie gater kan gi et tomrom som ikke automatisk fylles av annet liv. Derfor er det viktig at flere tiltak, ikke bare fjerning av privatbilen, virker sammen. Stimulering til økt boligutvikling er et tiltak, endret bruk av gaterommene er et annet.

Se presentasjonene
Asplan Viak
Urbanet Analyse
Bymiljøetaten Oslo kommune