Asplan Viak leder kunnskapslab om innovasjon og forskning innenfor arkitektur og byutvikling

22. Januar 2016

Asplan Viak har fått i oppdrag av DogA (Norsk design- og arkitektursenter) å kartlegge behovet for innovasjon, forskning og utvikling innenfor arkitektur og byutvikling.

Vi skal hente inn kunnskap om de mest sentrale samfunnsutfordringer i dag og hvilke behov de utløser for innovasjon, forskning og utvikling innen arkitektur- og byutviklingsfagene.

Det arrangeres derfor kunnskapslaber i henholdsvis Oslo, Trondheim og Bergen for å ta pulsen på et bredt fagmiljø fra ulike sektorer og fag. Kunnskapslabene arrangeres i Oslo 2. februar, i Trondheim 5. februar og i Bergen 9. februar. Det er også initiert et fagråd som skal bidra med innspill til prosjektgruppens arbeid gjennom to interne frokostmøter. Frokostmøtene vil diskutere dagens utfordringer og behov samt innspill fra kunnskapslab’ene.

Arbeidet ledes av Asplan Viak v/Kari Kiil, Sissel Engblom og Gislunn Halfdanardottir. Vi samarbeider med førsteamanuensis Peter Hemmersam ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og instituttleder Erling Dokk Holm ved Høyskolen Kristiania. Resultatet skal bli en kunnskapsstatus som utgjør grunnlag for videre forsknings- og innovasjonsarbeid, strategier og råd til Nærings- og fiskeridepartementet og mulig politikkutforming.

Informasjon og påmelding

Mer informasjon finner du på DogA sine nettsider>>