Toppledermøte for Klimapartner Hordaland

20. Januar 2016
Foto: Camilla Waage, C Foto

Foto: Camilla Waage, C Foto

Asplan Viak stilte med leder for miljø og samfunnsansvar, Bente H. Næss, på toppledermøtet i Klimapartner Hordaland.

Det var ca 40 medlemmer fra offentlig-  og næringsvirksomhet som deltok med sine toppledere. Dette er et nyttig nettverk for kunnskapsdeling, for å påvirke rammebetingelser og politikerne i regionen, og for å formidle vår kompetanse. Våre prioriterte miljøaspekt, arealplanlegging, integrert energidesign, materielvalg og vann, er høyst relevante for bærekraftig fremtidspolitikk og næringsutvikling.

Om Klimapartnere Hordaland
Målet med Klimapartnere er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Hordaland. Les mer her>>