Parallelloppdrag Hønefoss sentrum

14. Januar 2016
Foto: Google

Foto: Google

Asplan Viak er valgt ut, som ett av tre firma, til å gjennomføre parallelloppdrag for Hønefoss sentrum.

I sterk konkurranse med 19 andre tungt kvalifiserte firma, ble Asplan Viak, valgt ut sammen med to andre team; DRMA, Rambøll og Everyday, og Dyrvik arkitekter, JAJA architects og Hjellnes Consult, til å gjennomføre parallelloppdrag for Hønefoss sentrum. I begrunnelsen var det lagt vekt på Asplan Viaks "meget gode kompetanse, relevante erfaring og referanser samt gode oppgaveforståelse".

Ringerike kommune ønsker ved gjennomføringen av parallelloppdraget å belyse de mulighetene byen har. Arbeidet skal danne grunnlag for å utarbeide et områdeprogram for Hønefoss sentrum som igjen skal danne grunnlag for planarbeid i byområdet. Parallelloppdraget skal ikke bare komme med forslag til byens fysiske utfordringer, men også med forslag til hvordan planene kan gjennomføres på en måte som legger grunnlag for by-stolthet og forsterker sentrum både som bolig- og arbeidssted, møtested, handelssted og fritidsarena for befolkningen.