Lær hvordan du kan gjøre dine egne LCA-beregninger i Simapro

21. Desember 2015

Vi avholder kurs i bruk av LCA-programvaren Simapro.

Tid: 8. – 9. februar 2016
Sted:  Sandvika, Oslo.

Kurset tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå, slik at det egner seg både for nybegynnere og personer som har mer erfaring med programmet, men som ønsker å bruke programmet på en mer avansert måte eller trenger en oppfrisking/kick start igjen. Det er også mulig å få oppfølging og tips i sine egne prosjekter. Kursavgift er 15 000,- eks.mva. og inkluderer en midlertidig kurslisens på programmet samt lunsj begge dager.

Påmeldingsfrist er 11. januar. Kurset forutsetter minimum 5 deltakere og har en maksbegrensing på 15 deltakere.

Program

Mandag 8. februar:
9-10 Velkommen og mingling/opprigging
10-11 Introduksjon til LCA
11-12 Hvor er hva i Simapro?
12-13 Lunch Lunsj
13-14 Modellering i SP, product stages/ egenvalgt oppgave
14-15 Modellering i SP, product stages/ egenvalgt oppgave 
15-16 Modellering i SP, product stages/ egenvalgt oppgave Presentasjon av case, diskusjon

Tirsdag 9. februar:
9-10 Teori: Avansert modellering i Simapro
10-11 Praksis: Utdeling av kursoppgaver
11-12 Praksis: Avansert modellering i SP
12-13 Lunsj
13-14 Praksis: Avansert modellering i SP
14-15 Praksis: Avansert modellering i SP
15-16 Presentasjon av case, diskusjon

Kontakt og påmelding
christian.solli@asplanviak.no