Asplan Viaks landskapsarkitekter med på vinnerteamet av parallelloppdraget om opprustning av Landbrukskvartalet på Grønland i Oslo

15. Desember 2015
Render: Tegmark

Render: Tegmark

Norges Bondelag planlegger en storstilt opprustning av Landbrukskvartalet på Grønland. 200 boliger bakes inn i dette byutviklingsprosjektet.

Fem arkitekter leverte inn forslag i denne arkitektkonkurransen. Vinnerteamet ble det relativt nyetablerte Transborder Studio. Asplan Viak er med på laget som landskapsarkitekt. Teamet valgte å løfte frem landbruks- og meierihistorien som strekker seg tilbake til 1912. Forslaget fikk navnet «Follow the Milk». Det er Norges Bondelag, Aspelin Ramm og Vedal som skal utvikle det 12 mål store Kvartalet som grenser til Schweigaardsgate, Hollendergata og Platous gate på Grønland.

Det var et ønske fra oppdragsgiveren om at historien om landbruket skulle skinne gjennom. Ambisjonen er at landbruket skal brukes som en merkevare, med blant annet et matmarked i første etasje. Bondeorganisasjonene skal forbli i kvartalet, og man drømmer om et landbrukskvartal med grønne tak, bikuber og honningproduksjon. Landbrukskvartalet skal utvikles til en møteplass som kan trekke på områdene rundt, som også er under utvikling. Det er ønskelig med en god og urbant kvartal med et yrende byliv, og planen er 70 prosent næring og resten bolig.

Asplan Viak, ved Geir Nummedal, samarbeidet tett med Transborder Studio under hele prosessen med byplanstrategier og konsepter for hvordan kvartalet kunne utformes. Vi har gitt bydelen en serie med gode offentlige byrom med forskjellige, viktige kvaliteter for både nabolaget og byen. Forslaget viser et porøst kvartal som syr sammen byrom og gater på Grønland.

Med strategien «Follow the Milk» bevarer vi primært produksjonslokaler og eksisterende romligheter og inspireres av den historiske flyten av melk og melkeprodukter gjennom det gamle meieriet. Det får et arkitektonisk og planmessig uttrykk som svarer både på diskusjonen rundt vern og hvordan vi kan tilrettelegge for flyt av mennesker og kultur i kvartalet. På samme måte følger konseptet for overvannshåndtering de naturgitte og bygde forutsetningene med en flyt fra høyeste punkt i nordøst ved Grønlandsleiret ned til laveste punkt i sørvest ved Schweigaardsgate.  Slik skaper den lokale overvannshåndteringen med buffer for ekstremnedbør noen uventede kvaliteter med renner, dammer, vannplanter og nedsenkede områder gjennom hele kvartalet fra nord til sør.

Material- og vegetasjonsbruk i byrommene spenner fra den svært enkle «Meieriplassen» der et forseggjort men slitesterkt dekke underbygger plassens flerfunksjonelle og røffe program. Vegetasjonsinnslagene her er få, men karakteristiske trær. I den andre enden av skalaen har vi «Internatplassen» der vi søker å gi større arealer i byrommet doble funksjoner ved at nedsenkede arealer for bufferkapasitet ved ekstremnedbør også kan være steder for lek, opplevelse og opphold. Her har også både treplanting og vannplanter en mer fremtredende rolle som gir en frodighet til et langsmalt byrom som er vanskelig å programmere.

Vi har også tillatt oss å foreslå endringer i gatene som avgrenser kvartalet, med prioritering av grønnstruktur, overvannshåndtering, gående og sykkeltrafikk fremfor bilismen.