Asplan Viaks gründer Tor Skjånes er død

02. Desember 2015
Foto: Morten Krogvold

Foto: Morten Krogvold

Tor Skjånes startet, sammen med daværende byplansjef i Stavanger, Per Andersson, planleggingsfirmaet Andersson & Skjånes i 1962.

Selskapet vokste raskt og byttet etter hvert navn til Asplan AS –Institutt for samfunnsplanlegging. I 1991 fusjonerte Asplan AS med Viak AS og har siden hett Asplan Viak. Selskapet har i dag ca. 900 medarbeidere.

Tor Skjånes var en ekte gründer med stort samfunnsengasjement og evne til å inspirere. Han ga i 1977 bort eierskapet til en stiftelse som siden har eid selskapet. Han har hele sitt liv hatt et nært og godt forhold til bedriften, som leder og medarbeider frem til pensjonsalderen og som mentor og inspirator etter dette. Det er en stor personlighet og en betydelig bidragsyter til norsk planhistorie som nå har gått bort.

Tor Skjånes ble 92 år. Asplan Viak har mye å takke ham for.