Konferanse om fremtidens Bergen

16. November 2015
Illustrasjon: Asplan Viak, MAD arkitekter, MIR.

Illustrasjon: Asplan Viak, MAD arkitekter, MIR.

Mulighetsstudien «Visjon Dokken» blir presentert.

Bergen går en spennende tid i møte med tanke på eiendomsutvikling, og blir hvert år et bedre sted å bo, leve og jobbe. Det er mange viktige byutviklingsprosjekter på gang, og disse får man lære mer om på konferansen Eiendom 2015 den 1. desember. Konferansen arrangeres av Estate Eiendomsmagasinet Vest. På Eiendom 2015 får eiendomsutviklere og –besittere, investorer, arkitekter, rådgivermiljøer, entreprenører, leverandører, og bedrifter som vurderer nye lokaler en unik sjanse til å skaffe seg et innblikk i hva som skjer i «Mulighetenes by».

Presentasjon av «Visjon Dokken»
Asplan Viak vil sammen med MAD arkitekter, OBOS og EDG Property presentere mulighetsstudiet «Visjon Dokken». Dokken-visjonen er ett av punktene på konferanseplanen det er mye blest rundt. Initiativet til mulighetsstudiet er tatt med bakgrunn i utfordringen «10 på 10» som byens politiske liv har gitt seg selv og Bergens utbyggere og planleggere. Bergen sentrums rolle har gjennom årtier blitt uthulet både som bosted og handelssentrum. Flere boliger og mer næringsliv i sentrum er derfor en nødvendighet for å gjenreise bysentrum som det sentrale midtpunkt i hele regionens liv. «Visjon Dokken» skal skissere mulighetene for en slik utvikling av Dokken – basert på at godshavnen kan og bør flyttes ut av byen.

Byutvikling på utstilling
I forbindelse med konferansen blir det også arrangert en utstilling. Her vil både vinnerprosjektet for Bergen Havn og Dokkenprosjektet bli stilt ut. Asplan Viak deltar sammen med våre samarbeidspartnere og vi gleder oss til å vise frem våre visjoner for disse to prosjektene.

Eiendom 2015 – program
Se teaser
Les mer om konferansen
Se programmet