Den nyskapende senioren

05. November 2015

Olav Rådstoga var Asplan Viaks prosjektleder for Powerhouse Kjørbo. Foto: Svein Ole Storøy

Olav Rådstoga var Asplan Viaks prosjektleder for Powerhouse Kjørbo. Ifølge den erfarne rådgiveren er suksessprosjektet et stort steg i riktig retning for at rådgiverbransjen gjør en nødvendig kursendring, for å håndtere nåtidens samfunnsutfordringer. – Og dit kommer man ikke ved å sitte i en krok og holde seg for ørene, mener Rådstoga.

Med snart 37 år i bransjen, kan senior sivilingeniør, Olav Rådstoga trygt karakteriseres som erfaren. En solid referanseryggsekk vitner om mange og store prosjekter opp gjennom årene. Muligens toppet han det hele i 2014, da han for Asplan Viak ledet det som gjerne karakteriseres som byggebransjens Tesla.Ifølge Rådstoga er prosjektet symbolsk for de endringer han mener rådgiverbransjen nå står overfor.

«De globale klimautfordringene krever at vi stiller med et nytt tankesett. At vi gjør nye tilnærminger til løsningene. »

Olav Rådstoga, Seniorkonsulent VVS, Asplan viak

Luftekanal og trappesjakt i Powerhouse Kjørbo. Foto: Chris Aadland

Powerhouse Kjørbo. Foto: Chris Aadland

- De globale klimautfordringene krever at vi stiller med et nytt tankesett. At vi gjør nye tilnærminger til løsningene. Dette krever en mental omstilling i bransjen, basert på forståelsen av at utfordringene har endret seg voldsomt de siste tiårene, sier den engasjerte ingeniøren. 

Og det er nettopp dette han mener representeres i plusshus-prosjektet; nye tilnærminger og annerledes løsninger. 

 

Skepsis til skamme

Med Powerhouse som et stort pluss på en allerede betydelig CV, er det lett å falle for den forutinntatte fristelsen å tro at mannen på dette stadiet i karrieren er tilbakelent. Tvert imot. Mens han selv tar på seg stadig nye utfordringer, tar 62-åringen også et lite oppgjør med det han karakteriserer som en bedagelig bransje.

- Hadde du spurt bransjen for tre år siden om den trodde det var mulig å gjennomføre et slikt prosjekt som Powerhouse, ville svaret vært et entydig – «Nei». At det nå allerede er satt i gang et tilsvarende prosjekt basert på samme konsept, er en fantastisk bekreftelse på hvilken suksess dette faktisk er, sier Rådstoga entusiastisk. 

Han understreker samtidig at det ikke er nødvendig å finne opp kruttet hver eneste gang. Likevel advarer han mot behageligheten i å gjenta vedtatte sannheter, heller enn å ta en sjanse og stikke frem hodet.

 

Utfordrende og avgjørende samarbeid

Ved første møte fremstår rådgiver Rådstoga som særdeles sindig og traust. En enorm fagkunnskap og utålmodig skarphet skinner imidlertid fort igjennom. Det blir raskt klart at her tolereres ingen slinger i valsen eller lefling med detaljer. Noe som reflekteres i hans egen beskrivelse av samarbeidet i prosjektgruppen.  

- Vi var alle sterke mennesker med stor kompetanse på egne fagfelt. Det var alt annet enn søndagsskolestemning. Likevel hadde vi alle et sterkt felles mål; å lykkes med å skape noe helt nytt, forteller Rådstoga.

Han er overbevist om at prosjektet etablerte en ny modell for prosjektsamarbeid hvor verdien av et helhetlig fokus på sluttproduktet er essensielt.

- Det unike er ofte ikke hver enkelt teknologi i seg selv, men sammensetningen i den helhetlige løsningen. Å drive frem nye, innovative løsninger fordrer ofte en høy faglig temperatur. For å si det slik; man kommer ikke dit ved å sitte i en krok å holde seg for ørene, sier rådgiveren bestemt.

I en verden hvor bygg står for 40 prosent av klimautslippene, ruver Powerhouse beskjedent som et av verdens grønneste bygg nede ved vannkanten i Sandvika. Som sin prosjektleder sender det en tydelig beskjed til bransjen om verdier, gjennomføringsevne og veien videre.

 

Vil du se mer om løsningene som ble implementert i powerhouse - se kloden vår