Miljøinnovasjon på skolebygg med nullutslipp

04. November 2015
Geir Tore Møgedal i Asplan Viak og Bodil Motzke i Undervisningsbygg jobber sammen mot plusshus og nullutslippsbygg. Foto: Undervisningsbygg Oslo KF.

Geir Tore Møgedal i Asplan Viak og Bodil Motzke i Undervisningsbygg jobber sammen mot plusshus og nullutslippsbygg. Foto: Undervisningsbygg Oslo KF.

Asplan Viak samarbeidspartner på utvikling av konsept for nullutslippsbygg eller plusshus i Osloskolene.

I sommer arrangerte Undervisningsbygg en konkurranse blant leverandører for å vurdere innovative miljøløsninger i skolebygg. Asplan Viak AS ble nylig vurdert til å ha det beste tilbudet og endte som samarbeidspartner på utvikling av et konsept for hvordan man skal nå mål om nullutslippsbygg eller plusshus ved rehabilitering og oppføring av nye av skolebygg.

- Vi har som mål å bygge plusshus og nullutslippsbygg på Osloskolene innen 2020 og var ute etter en kompetent samarbeidspartner. Asplan Viak var én av åtte tilbydere blant våre leverandører med rammeavtale i konkurransen. Vi er godt fornøyd med responsen og har stor tiltro at vi får til et kreativt samarbeid som skal ende i et godt konsept for nullutslippsbygg, forteller miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg.

- Vi synes dette er et svært interessant tema og er selvsagt godt fornøyd med å vinne konkurransen, sier Geir Tore Møgedal som er gruppeleder for Energi i bygg i avdelingen for Energi og miljø i Asplan Viak.

- Vi er rundt 30 energi- og miljørådgivere som sitter på spisskompetanse og lang erfaring i å implementere miljøaspekter i bygg, ikke minst med tanke på plusshus og nullutslippsbygg. Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø om innovative løsninger og mener at prosjektet til Undervisningsbygg er spennende og midt i blinken for oss.