Asplan Viak-programment 2016/2017

02. November 2015

Et tilbud til 5. årsstudenter ved NTNU/NMBU

Asplan Viak-programmet er et tilbud til deg som er 5. års-student ved NTNU; Institutt for bygg, anlegg og transport, Institutt for byform og planlegging og Institutt for vann og miljøteknikk samt Institutt for vann- og miljøteknikk ved NMBU. Programmet er tredelt og består av sommerjobb, prosjektoppgave og masteroppgave.

Deltakelse i programmet gir god mulighet for fast jobb etter endt studietid.

Hvert år tar vi opp 4-5 studenter til programmet.

Se programmet her

Søk her