Åpent hus i Stavanger

23. Oktober 2015

Vellykket gjennomføring av høstens "Åpent hus" ved Asplan Viaks Stavanger-kontor.

Det var stor oppslutning da Asplan Viak i Stavanger avholdt høstens "Åpent Hus". Oppdragsgivere og samarbeidspartnere i regionen var invitert til en dag med fokus på dagsaktuelle foredrag og mulighet til å delta i fagdiskusjoner. Huset var fylt av gjester med godt humør og høylytt prat i alle etasjer. Deltakerne kunne selv kombinere foredrag og sy sammen eget program. Her er temaene som ble presentert:

«Grønn byutvikling» - Seniorarkitekt og byplanlegger Sissel Engblom, Asplan Viak, delte sine tanker og strategier om fremtidens tenkemåte for byutvikling i norske byer og hvordan skal vi bo i by.

«Fortetting i Stavanger – grønt, kompakt og høyt» - Den nye sentrumsplanen legger opp til at vi skal bo tettere og høyere i Stavanger. Hillevågsveien er ett av flere store transformasjonsområder langs kollektivaksen som skal ha høy boligtetthet. Reguleringsplanen for Hillevågsveien 24 ble nylig vedtatt i bystyret og representerer nye boligstrukturer for hvordan vi kan planlegge boligområder i tråd med sentrumsplanen. Prosjektleder Morten Fløysvik fra Køhlergruppen og sivilarkitekt Trine Sylten fra Asplan Viak delte erfaringer fra reguleringsfasen.

«Overvann og blågrønne strukturer» - To foredrag om håndtering av flom og overvann fra reguleringsjnivå til utførelse. Hvordan kan vi tilrettelegge for blågrønn struktur og berike uteområder og samtidig ivareta økende nedbørsmengder og ekstremvær?

«Fremtidens transporttilbud» - To foredrag om planlegging av fremtidens transporttilbud. Nullvekst i biltrafikken – hva betyr det for byen og utvikling av transportsystemet? Novapoint 19 – Hvordan de nye prosjekteringsverktøy benyttes i nåtidens planlegging for å synliggjøre tiltaket med best mulig tilpasning til omgivelser og avdekke konflikter (og utfordringer) underveis i prosjektet.

«Materialbruk i arkitektur» To foredrag om hvordan mennesket påvirkes av de materialer vi velger å bruke i bygninger og i hvilken grad arkitektur følger trender. Bruk av tre i et helseperspektiv – hvordan påvirkes brukerne av trehus og utvidet bruk av tre i overflater?

Rogalands Avis var på besøk på Åpent hus, les artikkelen:
Slik blir Stavanger en grønnere by
 - Hvordan skal vi skape et godt og grønt Stavanger?