Asplan Viak rigger opp pilotprosjekt

19. Oktober 2015
Pilotanlegg: Karin Sogn (Asker og Bærum Vannverk), Jon Mobråten (Asker og Bærum Vannverk) og Jon Brandt (Asplan Viak) studerer en ny prosess for å rense drikkevann. Foto: Knut Bjerke, Budstikka.

Pilotanlegg: Karin Sogn (Asker og Bærum Vannverk), Jon Mobråten (Asker og Bærum Vannverk) og Jon Brandt (Asplan Viak) studerer en ny prosess for å rense drikkevann. Foto: Knut Bjerke, Budstikka.

Designer pilotanlegg som skal fjerne brunfarge fra drikkevann.

Drikkevann kan få brunskjær fordi det inneholder for mye humus. Drikkevannsforskriften, som setter standard for drikkevannskvaliteten, setter fargetall 20 som øvre grense. Nå nærmer Holsfjordvannet seg denne øvre grensen. Asker og Bærum vannverk har derfor i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo engasjert Asplan Viak til å utrede ulike behandlingsmetoder for humusfjerning.

Rigger opp pilotprosjekt
Jon Brandt er Asplan Viaks prosjektleder. Han har designet et pilotanlegg som er rigget opp hos Asker og Bærum Vannverks lokaler på Kattås i Bærum. Det er der vannledningen fra Holsfjorden ender opp.

«I tillegg til å fjerne humus, arbeider vi med å fjerne partikler, øke den hygieniske sikkerheten i vannforsyningen og gjøre det rene vannet biostabilt» sier Jon Brandt til Budstikka.

Pilotprosjektet vil pågå i et år. Les mer i Budstikka.

Les også fyldig artikkel om pilotprosjektet i VA-Nytt