Hodet over vannet

13. Oktober 2015
Foto: Byggeindustrien

Foto: Byggeindustrien

"Vann- og avløpsingeniører er ikke hva de en gang var. Nå forsker de på regnbed, brygger øl i garasjen og spiller i rockeband som blir bokprosjekt uten å ha spilt offentlig en eneste gang" skriver Byggeindustreien i portrettintervjuet med Kim Haukeland Paus fra Asplan Viak.

Kim Haukeland Paus er sivilingeniør i vann og avløpsteknikk fra NTNU og jobber i Asplan Viaks Vann- og Miljødivisjon. Han har gjennom sitt doktorgradsarbeid på regnbed i norske forhold opparbeidet seg en betydelig kompetanse innenfor fagfeltet overvannshåndtering i urbane strøk. Denne uken skal ha delta på en klimadebatt om temaet på Bygg Reis Deg.

- Når vi får flom- og overvann servert midt i fanget, så skjønner folk alvoret i det vi jobber med hver eneste dag. Slike hendelser både kan og bør sette i gang prosesser for å hindre eller begrense skadene neste gang de inntreffer. For det vil de garantert gjøre. Oftere og oftere, sier Kim Haukeland Paus.

Les hele intervjuet med Kim i Byggeindustrien