Slik vil vi gjøre havnen til by

28. September 2015

Illustrasjon: Asplan Viak og MAD arkitekter

Asplan Viak og MAD arkitekter har vunnet prestisjetung internasjonal plan- og designkonkurranse i Bergen

Desember 2014 utlyste Bergen og Omland Havnevesen (BOH) en internasjonal plan– og designkonkurranse koplet til transformasjon av tre av Bergens viktigste havneområder; «Skolten», «Tollbodskaiene» og «Møhlenpriskaiene». Tre team ble prekvalifisert til arbeidet, og 28.09.2015 ble det klart at Asplan Viak og MAD, sammen med eiendomsrådgivningsselskapet Probiz, vant konkurransen og retten til videre planlegging i områdene.

Bergen har de siste årene slitt med å finne gode fortettingsområder sentralt i byen. Dette har ført til en ubalansert boligvekst i kommunens yttergrenser, mens byens sentrum gradvis har mistet vitalitet. Det uheldige boligmønsteret har også ført til økning i bilbasert transport, og derigjennom en markant økning av svevestøvproblemer og dårlig luftkvalitet. Kommunens økonomi settes under hardt press bl.a. som følge av massiv infrastrukturutbygging til bydelene utenfor Bergen sentrum.

Transformasjon av havnearealer sentralt i byen blir derfor en av de viktigste oppgavene for byen fremover. BOH er tidlig ute og stiller tre av sine arealer til disposisjon for byen.

«Vi er skikkelig stolt over å ha vunnet denne konkurransen. Og vi er takknemlig for en svært offensiv oppdragsgiver i BOH, som på eget initiativ ønsker å utvikle byen. Nå vil vi gjerne invitere det nye byrådet med til å utvikle Bergen i en spennende retning»

Oppdragsleder for prosjektet, Fredrik Barth, Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak og MAD arkitekter

Illustrasjon: Asplan Viak og MAD arkitekter

BOH har gjennom denne konkurransen signalisert at de ønsker å være en aktiv pådriver for en bedre by. Løsningene for hvordan var opp til de ulike teamene i konkurransen. Juryen har i dette arbeidet ikke bare evaluert prosjektenes arkitektoniske utforming, men også arkitekturens innhold. På de tre tomtene, som til sammen er ca 50.000 m2 stor, fant Asplan Viak og MAD plass til mer enn 50.000 m2 bolig, et flott nytt kulturbygg, en mulig lokalisering for pepperkakebyen, et nytt hotell, opprusting av trikkehallen på Møhlenpris, over 20.000 m2 næring og mye mer. Men i tillegg til funksjon og bygg, lå det også en grunntanke bak vinnerprosjektet, om at en transformasjon av disse viktige arealene også måtte tilby en merverdi for byen. Prosjektene inneholder over 30.000 m2 nytt offentlig tilgjengelig areal. Det nye offentlige rom, de nye parkene og plassene, er prosjektets viktigste bidrag, og vil gjøre byen til et litt bedre sted å bo.

Om vinnerprosjektet sier juryen

“På grunnlag av gjennomgangen av de tre utkastene peker juryen ut “Sammen:kobling” som konkurransens vinner. Forfatterne bak “Sammen:kobling” har mange gode innspill i forhold til byens utvikling og svarer bra på den kompleksiteten som transformasjon av bynære havnearealer innehar. De knytter seg opp mot pågående byutviklingsdebatter i Bergen på en balansert måte og viser stor interesse for oppgavene, god kjennskap til byutviklingens mekanismer, og adekvate forslag til løsninger. “Sammen:kobling” viser, med sin metodiske og analytiske angrepsmåte, en bredere bymessig refleksjon enn de to andre utkastene. Spesielt viser deres forslag til prosesser frem til en god løsning viktige innspill i forhold til å få til ønsket utvikling. “Sammen:kobling” viser spesielt interessante forslag til Møhlenpriskaien og Tollbodkaien”.

Lars Pedersen i MAD arkitekter fremhever den strategiske betydningen disse områdene har i utviklingen av Bergen:

«Takket være Bergen kommune og Bergen Havnevesen sin offensive strategi ligger alt til rette for at byen kan ta fjorden tilbake. Våre bidrag vil være starten på en ny retning i byutviklingen i Bergen; fra smultringby til 10-minutters by».


Prosjektet blir stilt ut på Hurtigruteterminalen f.o.m. mandag 28.09. kl 10.00.