Jentene trenger plass i byen

22. September 2015
Bølgeparken Foto: Asplan Viak

Bølgeparken Foto: Asplan Viak

Hvordan lage et aktivt utemiljø for unge jenter, og hvordan skal fremtidens anlegg se ut?

- Dagens uterom for fysisk aktivitet er ikke tilpasset jenter i samme grad som gutter. Når guttene bruker uterommene til egenorganiserte aktiviteter som ballspill, skating og parkour, blir jentene ofte heller sittende på sidelinja og prate med hverandre. Uterommenes manglende tilbud til jenter har ført til at jentene ikke deltar, men det er ikke fordi de er inaktive eller uinteresserte, sier Vigdis S. Rishaug, landskapsarkitekt i Asplan Viak.

Manglende kunnskap om hva jentene ønsker i utendørsanlegg for selvorganisert aktivitet førte til at Vigdis i 2014 rettet sin masteroppgave i landskapsarkitektur mot denne tematikken. Utfallet ble en design- og planleggingsguide bestående av 6 punkter med spesielt fokus på jenters interesser i denne typen anlegg.

Les hele artikkelen «Et aktivt utemiljø for unge jenter» som stod i Arkitektur N nr 3 2015.