Asplan Viak med på vinnerteamet i Lyse-konkurransen

15. September 2015
Illustrasjon: LPO arkitekter

Illustrasjon: LPO arkitekter

Asplan Viaks avdeling for Energi- og miljø var med på vinnerteamet til LPO om nytt hovedkvarter for Lyse Energi på Mariero i Stavanger, med sitt utkast ”Flettverk”.

Prosjektet skal romme 500 arbeidsplasser for et konsern i stadig vekst. Prosjektet har et potensiale til å bli et miljømessig foregangsbygg med svært høy miljøklassifisering.

Sammen med LPO og IARK jobbet vi frem løsninger for bygningsvolumer, klimaskall og fasader, dagslystilgang, energiproduksjon, ventilasjon og materialbruk.

Les mer her >>