Bodø "Ny by - ny flyplass"

14. September 2015

Dette er den største dagen i Bodøs nyere historie, sa ordfører Ole H. Hjartøy da presentasjonen av det som kan bli Bodøs fremtid ble lagt frem.

Bodø kommune har engasjert Asplan Viak sammen med Nordic Office of Architecture til å utarbeide alternativer for byutvikling frem til år 2065 for de to flyplassalternativene og beregne kostnader for å bygge ut områdene. Disse alternativene skal danne grunnlaget for Avinors samfunnsøkonomiske analyse.

Petter Christensen i Asplan Viak presenterte i dag rapporten og viste til at behovet i Bodø fram mot 2065 er at byen skal huse 40.000 nye innbyggere i 18.000 nye boliger.

- Bygging av ny flyplass helt ut i sjøkanten i syd åpner en enestående mulighet for å konsentrere Bodøs videre byutvikling på Bodø-halvøya, konkluderes det med i utredningen.

Statsråd Vidar Helgesen mottok rapporten.

Les mer i media:

BODØ KOMMUNE>>

AVISA NORDLAND>>

RANA BLAD>>

HIGH NORTH NEWS>>

NRK>>