Universell utforming = effektivitet, kvalitet og fornøyde brukere

08. September 2015
Foto: Stein Risstad Larssen og Knut Hellerud, Røe kommunikasjon

Foto: Stein Risstad Larssen og Knut Hellerud, Røe kommunikasjon

Dette skriver DOGA (Norsk Design- og arkitektursenter) når de inviterer til seminar om Universell utforming. Seminaret tar for seg hvordan en av Norges mest komplekse virksomheter, St. Olavs Hospital, oppnådde suksess ved å sette brukerne i sentrum.

– Inkluderende design og brukerorientering er verken dyrt eller vanskelig, men tvert imot en metode som sikrer mer lønnsom drift, nyskapende løsninger og en bedre hverdag for alle, sier Onny Eikhaug, leder for satsingen Innovasjon for alle ved DOGA.

Løsningene ved St. Olavs Hospital er så gode at prosjektet er blitt et internasjonalt foregangsprosjekt, og det vant Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien landskapsarkitektur og arkitektur - i tillegg til hovedprisen samme år.

Fredag 18. september inviterer DOGA aktører i både private og offentlige virksomheter til gratis seminar om hvordan man helt konkret kan gå til verks for å utnytte alle mulighetene en brukerorientert tilnærming byr på.

Se hele programmet her

Les også DOGAs case om St Olavs Hospital og Landskapsarkitekturen


Asplan Viaks rolle ved St. Olavs Hospital
Asplan Viak ble i 1997 engasjert til å lage overordnet landskaps-plan for prosjektet. Senere også til bistand med utarbeidelse av reguleringsplan og bebyggelsesplaner for delprosjekter. Asplan Viak har vært ansvarlig for prosjektering av gater, plasser, parker, gårdsrom og takhager. Les mer om prosjektet.