Kongens Gate 1 på pallen ved utdeling av ærefull interiørpris

07. September 2015

Asplan Viak-prosjektet Kongens Gate 1 fikk 3. prisen i Designers Saturday Awards Best Interior 2015. Stas også med 2. prisen til Snøhetta for Powerhouse, hvor vi er partnere.

"Prisens formål er å sette søkelys på interiørarkitektens fagkompetanse og å premiere denne. Vår motivasjon er at Best Interior Awards med juryering av en internasjonalt anerkjent fagjury skal bidra til nytenkning og kreativitet, og være et middel til å fokusere på oppnådde resultater og deres betydning”

Av 74 innsendte prosjektskisser ble det valgt ut 10 kandidater. Sist fredag ble de tre vinnerne offentliggjort.

 - Det har vært en totalrenovering. Utfordringen var å bevare det gamle bygget, samtidig som det skal fungere som et toppmoderne kontorlokale, sier interiørarkitekt Myrna Becker i Asplan Viak til D2.

I Juryens begrunnelse vektlegges det hvordan «en nennsom restaurering kan skape balanse mellom gammelt og nytt, og at en ikke-fleksibel bygningsstruktur gir anledning til å se funksjonsorientert på anvendelse av rommene».

Vi gratulerer våre interiørarkitekter for Kongens Gate 1: Myrna Becker og Camilla Dahl med 3. plass i denne ærefulle interiørprisen!Snøhetta vant 1. prisen for Aesop. 2. prisen gikk til også til Snøhetta - for Powerhouse, vi gratulerer Snøhetta og som partner i Powerhouse-samarbeidet er vi stolte av at Powerhouse fikk den flotte prisen!

Besøk Kongens Gate 1 under Oslo Åpne Hus
Velkommen til Kongens gate 1 under Oslo Åpne hus den 13. september. Les mer og se tidspunkt for når du kan besøke Kongens gate 1. 

Om Kongens Gate 1
Kongens gate 1 ligger i Kvadraturens sydlige del ved Bankplassen og består av et trefløyet anlegg i mur rundt et indre gårdsrom. Anlegget er Kristianias eldste påviste (deler fra 1625), og representerer en historisk utvikling fra 1600-tallet frem til i dag. Historien som borgerlig kjøpmannsgård på 1600-tallet, Waisenhus på 1800-tallet, og kontor for Mustad fra 1900-tallet er fortsatt lesbar i bygningene, og skal tas vare på. Anlegget er under vurdering for automatisk fredning, og behandles inntil videre som totalfredet.

Asplan Viaks fag i prosjektet
Asplan Viak inngikk en leieavtale med Kongens Gate 1 AS i mai 2012, med beregnet innflytting i januar 2014. Samtidig ble det inngått kontrakt for prosjektering av eiendommen for den påkrevde rehabiliteringen for tilpasning til moderne kontorbruk. Asplan Viak har deltatt bredt inn i prosjektet med prosjekteringsfagene arkitektur, interiørarkitektur, landskapsarkitektur, vann/ventilasjon/sanitær, konstruksjon og brannsikkerhet. I tillegg er Asplan Viaks kulturminnekompetanse benyttet som rådgiver i prosessen. Det er hele veien jobbet i tett samarbeid med byantikvaren for å ivareta byggets antikvariske kvaliteter, samtidig som det ble tilført et funksjonelt og moderne uttrykk.