Moderne byutvikling er samfunnsutvikling, ikke eiendomsutvikling

04. September 2015
Sånn går det når man holder foredrag på Arendalsuka om å gjøre norske byer attraktive for den nye generasjonen; etter innlegg og debatt med DNB, Kruse Smith, Ugland, Ola Elvestuen (V) og Nikolai Astrup (H) ble det intervju med en gruppe studenter om hvordan Sissel mener regjeringen skal skape 100 000 nye klimajobber i fremtiden.

Sånn går det når man holder foredrag på Arendalsuka om å gjøre norske byer attraktive for den nye generasjonen; etter innlegg og debatt med DNB, Kruse Smith, Ugland, Ola Elvestuen (V) og Nikolai Astrup (H) ble det intervju med en gruppe studenter om hvordan Sissel mener regjeringen skal skape 100 000 nye klimajobber i fremtiden.

Skal vi nå bærekraftige mål med våre langsiktige og krevende planprosesser, må vi forstå og planlegge for morgendagens beboere. Jeg jobber kontinuerlig med å hente inn relevant tverrfaglig forskning og trendanalyser for å sette denne realiteten på dagsorden. Sissel Engblom, Asplan Viak, under Arendalsuka.

Som medlem av Klimapartner, var Asplan Viak invitert til å holde foredrag under Arendalsuka, en møteplass for politikere og næringsliv, med en rekke foredrag og debatter. Temaet for seminaret vi deltok på var Grønn byutvikling.

Arkitekt og byplanlegger Sissel Engblom fra Asplan Viak snakket om trendene som klart viser hvordan holdningene i samfunnet til bolig, reisevaner og tilknytning er i rask og kraftig endring; et viktig tema å belyse på en politisk konferanse.

-Som planleggere jobber vi ofte med medvirkningsprosesser for å inkludere og forstå de som blir berørt av byutviklingen. Som regel er det kun en gruppe som møter opp, gjør seg hørt i media og har formaninger til politikerne, nemlig de eldste i samfunnet. Som planleggere må vi tenke fremover, og vi ser at det kommer en helt ny generasjon med en annen livsstil, reisevaner og et ønske om en mer global tilknytning, forteller Sissel Engblom.

Den grønne bølgen er ikke noe som kommer, den er allerede i full gang
- Flere ønsker i økende grad å leie fremfor å eie, og en bytte- og delekultur er i utvikling, fortsetter hun. Vi sykler og reiser mer kollektivt fremfor å bruke bil. Moderne byutvikling er ikke eiendomsutvikling, men samfunnsutvikling. Skal vi nå bærekraftige mål med våre langsiktige og krevende planprosesser, må vi forstå og planlegge for de som skal bruke morgendagens byer. Jeg jobber derfor kontinuerlig med å hente inn relevant tverrfaglig forskning og trendanalyser for å sette denne realiteten på dagsorden, forteller Sissel videre. Det er den fysiske byplanleggingen som vil avgjøre om vi i fremtiden lykkes med bærekraftig utvikling.

At dette er et tema som mange er engasjert i er tydelig. Salen til Grønn byutvikling var fullsatt, med kø på utsiden av dørene, og vi har i ettertid fått flere henvendelser om å holde foredraget ved andre arrangementer.

Les også artikkel om Sissel Engbloms foredrag i Stavanger Aftenblad