Forslag til nytt sykkelvegnett for Oslo presentert

02. September 2015

Statens vegvesen og Oslo kommune har utarbeidet forslag til nytt sykkelvegnett i Oslo - målet er 16 % sykkelandel i Oslo innen 2025. Forslaget ble nylig presentert hos Asplan Viak i Kongens gate 1. Fullt hus og klare meninger.

På nasjonalt plan er målet 8% sykkelandel innen 2023, Oslos mål er 16% innen 2025. Dette er premissene bak planen Nytt sykkelveinett i Oslo, presentert i Asplan Viaks lokaler i Kongens gate 1. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen og Oslo kommune. Knut Magne Galta, Asplan Viak, har ledet en arbeidsgruppe med deltakere fra Statens vegvesen og Oslo kommune ved Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Sykkelprosjektet. Planen er ute på høring fram til 15. oktober.

Det var innlegg fra Guri Melby, byråd, Ing-Cristine Ericson, Statens vegvesen og Knut Magne Galta, innleid prosjektleder fra Asplan Viak. Rune Gjøs, direktør for Sykkelprosjektet, var møteleder.

Sykkelby for alle – fra 8 til 80 år
Dagens situasjon er preget av et usammenhengende tilbud, hyppig systemskifter, mangelfull tilrettelegging i sentrum, samt generell dårlig standard. Når dette er rettet opp, skal sykkelnettilbudet være så attraktivt at syklister fra 8 til 80 hiver seg på pedalene.

500 kilometer sammenhengende sykkelnett
Planen legger opp til en utvidelse av sykkelvegnettet fra dagens 180 kilometer til omtrent 500 kilometer. Det gjør at over 80 % av Oslos befolkning er bosatt innen 200 meter fra sykkelveinettet. Det er foreslått et første fase nett på ca. 80 kilometer, med prioritet på sammenknytning av eksisterende nett og tilrettelegging i Oslo sentrum.

Stort engasjement – og snart er det valg
Fremmøte var stort, lokalet fullt. I tillegg til sykkelentusiaster, var møtet preget av at det snart er kommunevalg; en rekke politikere, fra bydels- til stortingspolitikere var på plass med synspunkter og bud. Galta forteller om en gjennomgående positiv tone i møtet med velinformerte sykkelentusiaster. Kritikken gikk i grove trekk på at planene ikke er ambisiøse nok; nettet bør bygges ut fortere og bevilgningene må økes.

Debatten var ikke over ved møteslutt.

Fra Asplan Viak har følgende personer deltatt
Anne Merete Andersen - Prosjektleder frem til mars 2015
Knut M. Galta - Prosjektleder fra mars 2015
Ragnhild Sletten Augustsen – Ansvarlig for rapportdesign
Gunnar Berglund – Ansvarlig for utarbeidelse av kart og GIS analyser

Les høringsutkastet her