Nytt sykehusoppdrag for landskapsarkitekter og trafikkplanleggere i Asplan Viak

18. August 2015
Foto: Stein Risstad Larssen

Foto: Stein Risstad Larssen

Nordic Office of Architecture, med danske AART Arkitekter og Asplan Viak som underleverandører, vant anbudskonkurransen om arkitekt- og landskapsarkitekttjenester for planlegging av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

Det var i alt 12 firmakonstellasjoner fra hele Norden som konkurrerte om oppdraget. Det nye sykehuset vil ha et areal på i underkant av 80.000 kvadratmeter. Oppdraget omfatter også planlegging av en lokal medisinsk enhet i Kristiansund og en opsjon på arkitekttjenester for videreutvikling av Ålesund Sjukehus. Avtale er inngått for skisseprosjekt, men med opsjon på alle faser til og med ferdig prosjekt. Asplan Viak vil med dette prosjektet gå direkte over fra prosjekteringen av St. Olavs Hospital i Trondheim til nytt sjukehus Nordmøre og Romsdal, på Hjelset.

Les mer i Byggeindustrien