Kom og lær om ambisiøs energioppgradering av yrkesbygg

17. August 2015
Foto: Chris Aadland

Foto: Chris Aadland

I samarbeid med prosjektet UPGRADE Solutions, inviterer Asplan Viak til seminaret Ambisøs energioppgradering av yrkesbygg, 8. september i Tromsø.

Asplan Viak har vært sentral aktør og kontraktspartner med Forskningsrådet og Enova for prosjektet UPGRADE Solutions. UPGRADE har hatt som mål å identifisere, utvikle og formidle tekniske konsepter som løser utfordringer som er særegne ved ambisiøs oppgradering av eksisterende bygninger og samtidig opprettholder god arkitektonisk kvalitet og komfort. Prosjektet som nå er inne i avslutningsfasen har hatt om lag 20 norske partnere, og har dessuten vært tilknyttet et prosjekt i regi av International Energy Agency (IEA). Resultatene er tilgjengelig via www.upgradebuildings.no

TID: 8. september 2015 kl. 11.30
STED: Tromsø - Rådhusgata 3  - Asplan Viaks lokaler (Nordlysbygget, 4. etasje)
PÅMELDING INNEN: Onsdag 2. september til tromso@asplanviak.no

Mer informasjon og program.

Velkommen!