Nansetgata - fra svært ulykkesbelastet til trygg og innbydende

02. Juli 2015

Den 1,5 km lange vegstrekningen inn til Larvik sentrum var en av Vestfolds mest ulykkesbelastede. Nå er den gjenoppstått som en attraktiv gate for flere gående og syklende, blitt estetisk og lekker, og, best av alt; den er blitt trygg.

Elin Katrine Nilssen fra Asplan Viak deltok i paneldebatten og fortalte om Nansetgata som et forbildeprosjekt i universell utforming. Hun overrakte blomster til våre oppdragsgiverne – vegvesenet og kommunen.

Se hvordan vi løste det i Nansetgata.