Studenter bygger minihus i økolandsby

01. Juli 2015
Foto: Minihouse Hurdal

Foto: Minihouse Hurdal

Asplan Viak støtter studentprosjektet Minihouse Hurdal, basert på en lite ressurskrevende livsstil med bærekraftige, sosiale og kulturelle kvaliteter.

Studentene fra  BAS Bergen Arkitekthøgskole designer og bygger 25 kvadratmeter stort hus for Økolandsbyen i Hurdal - på 25 dager.

Les mer om prosjektet

Selve byggingen kan ses på Instagram her

Prosjektet er en del av Hurdal Økolandsby

Som Norges første økolandsby, fokuseres det på en lite ressurskrevende livsstil med bærekraftige, sosiale og kulturelle kvaliteter. Økolandsbyprosjektet i Hurdal har planlagt 200 boliger fordelt på tre boligtun. I dag er 12 boliger bygget og flyttet inn i. Tomten studentenes prosjekt er tiltenkt, er et off-gid område som vil bestå av micro-hus på maks 25 kvadratmeter.