Bybanen - tråden i Bergens nye perlekjede?

29. Juni 2015

"Bybanen som kollektivtransport er tiltenkt rollen med å forbinde de tette byområdene med hverandre. Som et stort rullende fortau tar den passasjerer fra det ene fotgjengervennlige området til det andre, som lenken som binder perlekjedet sammen" - Knut Hellås, gruppeleder Landskap og kontorleder, Asplan Viak i Bergen.

Som planleggere sier vi gjerne at omgivelser er viktige for mennesker. Men det viktigste for mennesker er andre mennesker. Omgivelser er kun vikige som fysiske omgivelser for den menneskelige aktivitet. Som planleggere og formgivere har vi en tendens til å overfokusere på formuttrykket i vår iver etter å planlegge gode omgivelser. Vårt fokus bør i stedet være på å skape optimale omgivelser for mennesker som beveger seg til fots. Det er i fotgjengerfart at våre sanser fanger omgivelsene og andre mennesker på en optimal måte. Det er som fotgjengere vi har alle forutsetninger for å kunne være sosiale vesen. En fotgjengervennlig by er derfor en forutsetning for å kunne skape en menneskevennlig by.

Les hele artikkelen Bybanen og fotgjengeren i Kvartalet tema: I bevegelse.