Asplan Viak oppdaget stort nytt fornminnefelt i Rogaland

26. Juni 2015

Funnet, som dateres til jernalderen, er sjeldent stort, har mange synlige kulturminner og er av stor nasjonal verdi. Asplan Viak har en egen faggruppe for kulturminnevern som er svært entusiastisk over funnet.

- Det er et stort fornminnefelt med over 50 kulturminner med stor tidsdybde samlet innenfor kulturmiljøet. Dette er en kulturminnelokalitet med stor nasjonal verdi. Det er knyttet stor kunnskapsverdi og opplevelsesverdi til kulturmiljøet. Slike felt kan gi oss viktig informasjon om organiseringen av det forhistoriske samfunnet, hvor politisk og økonomisk makt var samlet, og mer konkret om naustbygg, skip og gravskikk i jernalderen (500 f.Kr. – 1070 e.Kr.), forteller arkeolog Kjell Arne Valvik fra Asplan Viak.

Det at man fant dette i en tidlig fase i planarbeidet var viktig i forhold til den videre planprosessen. Oppdragsgiver sparer både tid og kostnader, da slike fornminnelokaliteter svært sjelden blir frigitt ved dispensasjon fra kulturminneloven. Det er derfor viktig å trekke inn fagkompetansen tidlig i planprosessene, slik at en rekker å utvikle alternativer som ikke kommer i berøring med slike felt.

Kulturminnene våre er en ikke fornybar ressurs, og er derfor en viktig del i planleggingen. Jeg er stolt over at Asplan Viak var det første konsulentfirmaet som satset på en egen faggruppe på kulturminner. Å jobbe med kulturminnevern i Asplan Viak er veldig givende, og desto tidligere kulturminnegruppa blir trukket inn i prosjektene jo større nytte kan vi gjøre for oss, avslutter han.