A tale of two tettsteder - Nøkkelen til kompleks byutvikling

19. Juni 2015
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

"Vet vi hvor folk vil gå, vet vi hvor næringsliv vil blomstre og vi vet hvilke gater som skal være gode å gå i" - Fredrik Barth, nasjonal fagansvarlig by- og stedsutvikling, Asplan Viak.

Bergensregionen vokser. Prognoser anslår at regionen vil oppleve en vekst på rundt 160.000 mennesker de kommende 30 til 40 årene. Diskusjonen om hvor og hvordan vi skal bosette dem er en viktig driver for bydiskusjonene i vest. Det vil bli helt avgjørende for regionens fremtid at vi treffer valg som bidrar til å utvikle et bærekraftig samfunn vi fortsatt ønsker å bo i.

Gjennom sin rolle som prosjektleder for store by- og stedsutviklingsprosjekter i Bergens-området har Fredrik Barth i Asplan Viak gjort seg noen erfaringer knyttet til suksesskritierier. Les mer om hans erfaringer i artikkelen Nøkkelen til kompleks byutvikling i Kvartalet tema: I bevegelse.