Statens Byggeskikkpris 2015

17. Juni 2015
Foto: Chris Aadland

Foto: Chris Aadland

Hederlig omtale til Høgskolen i Bergen, hvor Asplan Viak var landskapsarkitekt og rådgiver for veg og samferdsel.

Statens byggeskikkpris 2015 ble delt ut i går. Høgskolen i Bergen fikk hederlig omtale. Asplan Viak gratulerer Statsbygg og er stolt landskapsarkitekt og veg/samferdselsrådgiver på prosjektet.

«Deltakelse i ett stort byutviklingsprosjekt i Bergen har vært en utfordrende og inspirerende oppgave. Høyskolen er ikke bare ett undervisningsbygg, men også et viktig byområde som er åpnet og tilgjengeliggjort for byens befolkning. Stor aktivitet på høyskolenes uteområder vitner om at byens borgere har tatt området i bruk. Det at prosjektet får hederlig omtale av juryen viser at prosjektet blir lagt merke og satt pris på» sier prosjektleder og landskapsarkitekt Anna Wathne i Asplan Viak.

«Seks av de totalt 76 byggene som ble innmeldt var nominert til den avsluttende runden. Det har også i år vært tøff konkurranse. Byggene skal være forbilledlige, ha god arkitektonisk utforming og samtidig oppfylle kvaliteter innenfor miljø, energi og universell utforming» sier juryleder Anne Enger.

Om uteanlegget ved Høgskolen
Uteanlegget ved den nye høyskolen på Kronstad er et anlegg for studenter og ansatte, for naboer, bydelen og for Bergen. Høyskoletomten er totalt på ca 40,5 daa og uteområdet utgjør ca 26,9 daa. Det vil si at uteanlegget er ca halvparten så stort som skolens bruksareal på 52 000 m2. Dette har gitt landskapsarkitektene i Asplan Viak utfordringen med å lage et raust, kompakt, allsidig uteområde for ulike brukere, til ulike aktiviteter og til ulike tider i løpet av døgnet.

Den historiske bruken av området som verkstedhaller for jernbanen danner grunnlaget for hovedgrepet i skoleanlegget. Utearealet er organisert rundt den gjennomgående nord-sør strukturen basert på jernbaneskinnene på tomten. Det er lagt vekt på å skape et anlegg som er universelt utformet, robust og tåler høy bruksfrekvens, samtidig som det lages gode og solfylte rom og oppholdssoner utvendig. Tre mindre hagerom mellom byggene og en større idrettspark danner funksjonsrettede uterom.

ARK: HLM Arkitektur og CUBO
LARK og veg/samferdsel: Asplan Viak AS
IARK: Metropolis arkitektur & design
RI: Sweco