Bedre planprosesser i Stavangerregionen - kommunene og næringslivet ikke helt i mål

16. Juni 2015

For tredje gang har Asplan Viak på vegne av Næringsforeningen i Stavangerregionen kartlagt planprosessene i ni kommuner i Stavangerregionen. På mange områder er det tydelige forbedringer å spore, mens det på andre fortsatt er en veg å gå.

Resultatene fra årets undersøkelse viser at det siden den første undersøkelsen ble gjennomført i 2010 har det vært tydelige forbedringer i planarbeidet i kommunene. Samtidig er det på noen områder fremdeles en del arbeid å gjøre for at planprosessene skal gå enda bedre.

Les eller last ned rapporten her.