Øyvind Mork ny styreleder i Powerhouse

12. Juni 2015

Øyvind Mork er administrerende direktør i Asplan Viak og overtar etter Ståle Rød, administrerende direktør i Skanska. Mork brenner for å forvalte og videreføre kompetansen som er utviklet gjennom samarbeidet om Powerhouse-konseptet.

 - Jeg er stolt av det vi har fått til så langt i Powerhouse-samarbeidet. Listen over potensielle nye prosjekter er lang, og vi er i ferd med å skape ringer i vann for plusshus som del av løsningen på klimautfordringene. Det er derfor en glede å overlate stafettpinnen til Øyvind Mork som ny styreleder, sier Skanska-sjef Ståle Rød.

Mork (61) ble ferdig utdannet ved NTNU i 1978 med energiteknikk som hovedfag. Han har hatt jobben som administrerende direktør i Asplan Viak siden august 2006, har vært i bransjen for rådgivende ingeniører siden 1983 og hatt lederstillinger i Rambøll, Theorells og SWECO. Han er styreleder i RIF Forsikringsservise og har hatt en rekke styreverv, blant annet som styreleder i RIF og styremedlem i NGBC.

- Summen av Powerhouse-samarbeidets samlede kompetanse og entusiasme har gjort det mulig for oss å realisere et unikt bygg som Asplan Viak og jeg i ett år har vært stolte leietakere i. Som ny styreleder vil jeg bidra til å forvalte denne kompetansen og videreføre det gode samarbeidet, sier Øyvind Mork.

Powerhouse er et samarbeid som ble dannet for å utvikle spisskompetanse innen planlegging, utforming og utførelse av ambisiøse og bærekraftige plusshus-konsept. Norsk næringsliv har gjennom Powerhouse-samarbeidet bygget opp en bred kompetanse rundt slike bærekraftige bygg. Målet er å skape nye prosjekter både i Norge og internasjonalt.

Samarbeidet har allerede rehabilitert Powerhouse Kjørbo utenfor Oslo, et kontorbygg fra 1980-årene som sannsynligvis er det mest miljøvennlige, rehabiliterte kontorbygget i verden. Nå står et nybygg på Brattørkaia i Trondheim for tur.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Kim Robert Lisø, daglig leder i Powerhouse, tlf: 466 20 600.


Fakta om Powerhouse
Powerhouse representerer et samarbeid om utvikling av plusshus, og består av eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta, rådgivingsselskapet Asplan Viak, aluminiumselskapet Hydro og aluminiumprofilselskapet Sapa.

Powerhouse-samarbeidet definerer sitt plusshus som et bygg som produserer mer ren og fornybar energi over livsløpet enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. www.powerhouse.no