Doktorgrad til Asplan Viak-arkitekt innen Research by Design

05. Juni 2015

Landskapsarkitekt og kunstner Rannveig Søndergaard Holm fra Asplan Viak, disputerte fredag 29. mai ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med sin avhandling Gravarealet som landskapsarkitektur.

Rannveig ble etter godkjent disputas, tildelt graden PhD. Dette er den første PhD ved Institutt for landskapsplanlegging innenfor sjangeren «Research by design». Rannveig Søndergaard Holm er fra Trondheim. Hun er født i 1967. Hun er kunstfagkandidat fra Statens høgskole for kunsthåndverk og design, nå Kunsthøgskolen i Bergen (1995) og har en mastergrad i landskapsforming fra Norges landbrukshøgskole, nå NMBU (2004).

Avhandlingen
Sterke tradisjoner ligger til grunn for utformingen av gravplassen, og den fremstår gjerne som uforanderlig. Likevel er den i stadig endring. Doktoravhandlingen synliggjør gravarealets virkemidler som grunnlag for framtidig gravplassutforming gjennom befaringsfotografier, modellbilder og billedtekst. Rannveig Søndergaard Holms doktorgradsarbeid omhandler den fysiske utformingen av gravarealet. Dette er områdene på gravplassen hvor gravene ligger, og kandidaten har studert gravarealet som landskapsarkitektur: dets variasjon, virkemidler og muligheter. Forskningen tar utgangspunkt i skandinaviske gravareal spesielt, men trendsettende referanseanlegg fra Spania, Frankrike, England og Nederland beskrives også innledningsvis.