Trondheim/St. Olavs Hospital Attraktiv by 2015

04. Juni 2015
Foto: synlig.no

Foto: synlig.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet delte i år for første gang ut prisen Attraktiv by. Vinnerprosjektet ble omtalt som forbilledlig innen byutvikling. Av 346 nominasjoner, ble 3 finalister kåret. Asplan Viak har vært engasjert i prosjektet siden 1997.

Juryen for prisen Attraktiv by mener lokaliseringen av St. Olavs Hospital er et forbilde for offentlig planlegging. At St. Olavs Hospital er lagt til bykjernen i Trondheim viser at et sykehus har mulighet til å spille en større rolle gjennom å bygge en by, og ikke kun være en institusjon, mener juryen.

- De siste ti-årene har vi sett flere eksempler på at sykehus og andre offentlige institusjoner har blitt lagt utenfor byene i Norge. Lokaliseringen av St. Olavs Hospital til bykjernen i Trondheim har resultert i et sykehus integrert i den gamle "byveven". Resultatet er en åpen og grønn bydel med sterke urbane kvaliteter, med attraktive møtesteder for både byens innbyggere og sykehusets ansatte og brukere, sier juryleder Erling Dokk Holm.

Juryen skriver at Trondheim kommune og St. Olavs Hospital, ved Helse Midt-Norge, sammen har realisert et forbilledlig byutviklingsprosjekt som viser hvordan man i 2015 kan drive fram bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet.

Prisen deles ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner den 17. juni.

Asplan Viaks rolle ved St. Olavs Hospital
Asplan Viak ble i 1997 engasjert til å lage overordnet landskaps-plan for prosjektet. Senere også til bistand med utarbeidelse av reguleringsplan og bebyggelsesplaner for delprosjekter. Asplan Viak har vært ansvarlig for prosjektering av gater, plasser, parker, gårdsrom og takhager. Les mer om prosjektet.

Bok om uteområdene ved St. Olavs Hospital
Helsebygg Midt-Norge og Asplan Viak har utgitt en praktbok med flotte bilder fra St. Olavs Hospital. Boka heter «Grønt sykehus – Utemiljø i særklasse ved St. Olavs Hospital».

Ønskes boka tilsendt? Ta i så fall kontakt med Asplan Viak i Trondheim på e-post: trondheim@asplanviak.no , eller ta kontakt med Helsebygg Midt-Norge