Det nye Regjeringskvartalet - Asplan Viak lanserer Norges nye Byhage

14. April 2015

Departementene skal samles i hovedstadens bykjerne, fordelt på 200 000 m2 kontorarealer med meget høye sikkerhetskrav. Samtidig er det et mål at området skal være tilgjengelig og innby til rekreasjon og mangfold for innbyggere og besøkende.

Dette var oppgaven for de 6 teamene som ble plukket ut til parallelloppdrag vedrørende byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Fra 13. april er forslagene tilgjengelig for publikum i paviljongen i Høyblokka.

Norges nye Byhage - et attraktivt pustehull i hverdagen
–Vår løsning for det nye regjerningskvartalet bygger på prinsippet om en Byhage; en inkluderende og trygg møteplass. Vi ønsker å skape en frodig oase, en representativ attraksjon for hovedstaden, hvor utgangspunktet er et attraktivt sted i hverdagen for de som skal jobbe i, bo ved, samt besøke det nye Regjeringskvartalet, sier Asplan Viaks Sissel Engblom, prosjektleder for ett av de tverrfaglige teamene. Foruten et tyvetalls medarbeidere fra Asplan Viak, er Project Public Space, Claes Söderquist, Christian Joys og Jarmund/Vigsnæs med på laget.

Mennesket i fokus
–Selv om det har vært svært viktig å skape et sted med de kvaliteter vi forbinder med en hage, det vil si et sted som stimulerer til trivsel, vekst og mangfold, har naturlig nok sikkerhets- og bærekraftaspektet vært DNA’et gjennom hele idéarbeidet, presiserer Engblom. –Konkret betyr dette byutvikling basert på tverrfaglig forståelse, der mennesket, ikke en bygning står i fokus. Tilnærmingen til oppgaven har vært å forstå stedets unike kvaliteter og beliggenhet i byveven, sett i relasjon til landskapet, historisk utvikling, rolle, stedsidentitet og betydning som fremtidig bydel. Bygninger, som fysiske rammer, skal fremstå som et resultat av den kontekst og de kvaliteter vi ønsker å skape.

Les mer om Team Asplan Viaks konkrete løsningsforslag