Halden fengsel omtalt i The New York Times

09. April 2015

The Radical Humaneness of Norway's Halden Prison, er tittelen på artikkelen. Halden fengsel representerer en ny modell i nordisk sammenheng; hvor både utforming og interiør legger vekt på å gjenspeile dagliglivet utenfor murene.

Halden fengsel blir omtalt som «verdens mest humane fengsel». Det er prosjektert i samarbeid med HML arkitektur AS og Erik Møller, hvor Asplan Viak var ansvarlig for anleggets utearealer.

Artikkelen kan leses i sin helhet her:
The Radical Humaneness of Norway's Halden Prison - New York Times.

Prosjektbeskrivelse kan leses her.